YENI TEBLIG USULÜ

21.12.2017 Dr. Bumin DOGRUSÖZ - 1660 görüntülenme YAZDIR

YENI TEBLIG USULÜ

Dünya Gazetesi / 21.12.2017

7061 sayili Bazi Vergi Kanunlari ile Diger Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Torba Kanunuyla Vergi Usul Kanununun tebligatla maddelerinde bazi degisiklikler yapilmistir.

Mükellef veya vergi sorumlularina yahut diger ilgililere vergilendirme islemleri ile ilgili olarak yapilacak tebligatlarda;

1. Mükellef tarafindan ise baslamada veya adres degisikliginde bildirilen isyeri adresleri,

2. Yoklama fisinde veya ilgilinin imzasi bulunmak sartiyla yetkili memurlar tarafindan bir tutanakla tespit edilen isyeri adresleri,

3. Nüfus Hizmetleri Kanununa göre olusturulan adres kayit sisteminde bulunan yerlesim yeri adresi

“bilinen adres” olarak kabul edilecektir.

Mükellef tarafindan bildirilmis veya idarece tutanakla tespit edilmis adreslerden tarih itibariyla tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmis veya bu makamca tespit edilmis olani dikkate alinacaktir.

7061 sayili Kanunla, Nüfus Hizmetleri Kanununa göre olusturulan adres kayit sisteminde bulunan yerlesim yeri (ikametgah) adresi bilinen adresler arasina dâhil edilmistir. Buna göre bilinen yerlesim yeri adresi olarak sadece Nüfus Hizmetleri Kanununa göre olusturulan adres kayit sisteminde bulunan yerlesim yeri adresi kabul edilecektir. Mükellef tarafindan vergi idaresine yerlesim yeri adresi olarak bir adres bildirilse dahi tebligatlarda bu adres dikkate alinmayacaktir.

Aslinda Danistay, pek çok Karari ile MERNIS adrese dayali nüfus kayit sistemini bilinen adresler arasina almis ve bu adrese de teblig yapilmayan hallerde, mükellefin bilinen adreslerin tümünden aranmadigini kabul etmekteydi. Bu degisiklik ile genellikle içtihatlari berteraf edici düzenlemeler yapilirken, bu defa içtihat yasaya aktarilmistir.

Vergilendirme isleminin teblig edilecegi kisinin geçici veya daimi ayrilma gibi nedenlerle isyeri adresinde bulunamamasi veya isini birakmis olmasi yahut isini birakmis kabul edildigi (re’sen terk) hallerde hallerinde teblig, gerçek kisilerde kendisinin, tüzel kisilerde bunlarin baskan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kisiligi olmayan tesekküllerde ise bunlari idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayit sisteminde bulunan yerlesim yeri adresinde yapilacaktir. Bilinen isyeri adresi olmayanlara teblig ise dogrudan adres kayit sisteminde bulunan yerlesim yeri adresinde yapilacaktir.

Bu degisiklikle beyannamelerde gösterilen adresler veya vergi dava dilekçelerinde belirtilen adresler, “bilinen adres” olmaktan çikartilmistir.

Teblig islemi, teblig olunacak evraki içeren zarfin posta idaresince muhatabina verilmesi ve bu durumun muhatap ile posta memuru tarafindan teblig alindisina tarih ve imza konulmak suretiyle tespiti suretiyle yapilacaktir. Zarfin, muhatabina verildigi tarih teblig tarihi kabul edilecektir.

Ilgilinin bilinen isyeri adresinde bulunamamasi veya dogrudan MERNIS adresinde teblig yapilamamasi yahut kisinin bilinen is yeri adresinin olmamasi dolayisiyla MERNIS adresinde teblig yapilamamasi hallerinde tebligi çikaran idare münasip bir süre sonra yeniden teblige çikacaktir. Ikinci defa çikarilan teblig evrakina, adres kayit sisteminde bulunan yerlesim yeri adresine ikinci defa çikildigina iliskin ibare konulacaktir. Ikinci defa çikarilan teblig evraki da ayni sebeplerle teblig edilemezse, teblig evrakinin gönderildigi idareden alinabilecegi serhini içeren ve bu teblig ekinde yer alan tebligat pusulasi kapiya yapistirilacaktir. Bu durum, posta memuru tarafindan teblig alindisi üzerine serh düsülerek evrak idareye iade edilecektir. Teblig evrakinin pusulanin yapistirildigi tarihten itibaren on bes gün içerisinde muhatabi tarafindan alinmasi hâlinde alindigi günde, bu süre içerisinde alinmamasi hâlinde ise pusulanin kapiya yapistirildigi tarihi izleyen on besinci günde teblig yapilmis sayilacaktir.

Tebliglerin posta idaresinin araciligi yerine memur vasitasiyla yaptirilmasi durumunda da bu aktardigimiz esaslar yine uygulama alani bulacaktir.

Öte yandan muhataplarin teblige elverisli elektronik adresi bulunmasi halinde tebligatlar elektronik ortamda da yapilabilecektir.

Yukarida aktardigimiz yeni teblig usulü 1.1.2018 tarihinde yürürlüge girecektir. Bu tarihe kadar, eski usulde teblige devam edilecektir.

Yeni getirilen yöntemin pek çok soruna ve hak kaybina yol açacagi açiktir. En azindan sadece posta memurunun veya teblige çikan idarenin memurunu imzasi ile yetinilmesi, her seyin bir basit pusulaya indirgenmesi, pek yerinde olmamistir. Öte yandan muhataplarin idareye teblig yapilmasi için bildirecegi adresinin kabul edilmeyecek olmasi, basli basina bir sorundur. Örnegin yazligina giden bir kisinin vergi idaresine, üç ay bu adreste bulunacagini bildirmesinin kabul edilmeyip, yine de bulunmadigi adrese tebligin yapilacagini kabul etmek, anlasilir nitelikte degildir. 

Öteden beri savundugumuz gibi, bu konuda bence asil çözüm, vergilendirme islemlerine özgü teblig yönteminden vaz geçilerek, bu konunun tamamiyle Tebligat Kanununa birakilmasidir.