YENİ KANUNDA NE, NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

10.12.2019 Dr. Bumin DOGRUSÖZ - 1865 görüntülenme YAZDIR

YENİ KANUNDA NE,  NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Dr. A. Bumin Doğrusöz

Dünya gazetesi /10.12.2019

“Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, önce 7193 sayı ile Kanunlaştı, Cumhurbaşkanına imzaya gitti, geri döndü ve 7194 Kanun numarası ile tekrar kabul edildi ve nihayet 7 Aralık günlü Resmi Gazetede yayımlanarak hukuk aleminde yerini aldı.

Bu Kanun bilindiği gibi “Dijital Hizmetler Vergisi”,Konaklama Vergisi” ve “Değerli Konutlar Vergisi” adıyla üç yeni vergi ihdas ettiği gibi pek çok vergi kanununda da değişiklikler getirdi. Bu yazımda bu değişiklikleri irdelemekten ziyade, sıralayıp yürürlüğe giriş tarihlerini aktarmaya çalışacağım.

Dijital Hizmetler Vergisi

Kanunun Dijital Hizmetler Vergisine ilişkin hükümleri, yayımı izleyen üçüncü ayın başında yürürlüğe girecektir. Bir başka anlatımla bu vergiye ilişkin düzenlemeler 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecek, dolayısıyla bu tarihten sonra dijital hizmetler üzerinden bu verginin hesaplanıp ödenmesi gerekecektir.Bu vergi daha önce de yazdığımız gibi belgede ayrıca yer almayacak ve KDV matrahına da dahil olacaktır.

Konaklama Vergisi

Kanunun konaklama vergisine ilişkin hükümleri 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler için ödenen bedel üzerinden % 2 oranında konaklama vergisinin de hesaplanarak ödenmesi gerekecektir. Bu vergi faturada ayrıca gösterilecek ve KDV matrahına dahil olmayacaktır.

Şu an için bu vergi yürürlükte olmadığından tatil için erken rezervasyon yaptıranların bu vergiyi ödemeleri gerekmiyor. Ancak bunların konaklama tarihlerinin 1 Nisan sonrasına isabet etmesi halinde konaklamayı müteakip konaklama tesisi veya acenta tarafından bu verginin hesaplanarak tatilciye fatura edilmesi gerekiyor.

Değerli Konutlar Vergisi

7194 sayılı Kanunla ihdas olunan bu vergi ile Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi kılınmakta, bina vergi değeri yahut Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan değerleme sonucu belirlenen değeri beş milyon Türk Lirasının üzerinde olan meskenlerin değeri üzerinden bu verginin ödenmesi gerekmektedir. Bu vergiye ilişkin düzenlemeler Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ancak uygulama tarihleri bu verginin kapsamına girenler için farklı farklı olacaktır.

-        Meskenlerinin 2019 yılında emlâk vergisi değerinin 5 milyon TL’nin üzerinde olanların 20 Şubat 2020 akşamına kadar vergi dairesine beyanname vererek bu vergiyi şubat ve ağustos olmak üzere iki taksitte ödemeleri gerekecektir. 

-        31 Aralık tarihine kadar Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce mesken değerinin 5 milyon TL üzerinde olduğu tespit edilenlerin de aynı şekilde 20 Şubat akşamına kadar vergi dairesine beyanname vererek bu vergiyi şubat ve ağustos olmak üzere iki taksitte ödemeleri gerekecektir.

-        Meskenlerinin değeri 2019 yılında sınırın altında olmakla birlikte meskenlerinin emlâk vergisi değerinin 2020 yılında 6 milyon 120 bin TL’yi aşanların ise 2021 yılı 20 Şubat akşamına kadar vergi dairesine beyanname vererek bu vergiyi 2021 yılının şubat ve ağustos ayları olmak üzere iki taksitte ödemeleri gerekecektir. 

-        Meskenlerinin değeri 2019 yılında sınırın altında olmakla birlikte 31 Aralık 2020 tarihine kadar Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce mesken değerinin 6 milyon 120 bin TL’yi aştığı tespit edilenlerin de aynı şekilde 20 Şubat 20212 akşamına kadar vergi dairesine beyanname vererek bu vergiyi 2021 şubat ve ağustos aylarında olmak üzere iki taksitte ödemeleri gerekecektir.

 Buraya kadar yeni vergilerin yürürlüğe giriş tarihlerini özellikli durumları dikkate alarak aktarmaya çalıştım. 7194 sayılı Kanunla diğer vergi kanunlarında yapılan değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihlerini ise gelecek yazımda aktaracağım.