KDV’DE INDIRIM HAKKININ IZLEYEN YIL KULLANILMASI

28.02.2019 Dr. Bumin DOGRUSÖZ - 1786 görüntülenme YAZDIR

KDV’DE INDIRIM HAKKININ IZLEYEN YIL KULLANILMASI

Dr. A. Bumin DOGRUSÖZ

Dünya Gazetesi 28.2.2019

Bilindigi gibi Katma Deger Vergisi Kanununun 29/3 maddesinde indirim hakkinin, “vergiyi doguran olayin vuku buldugu takvim yili asilmamak sartiyla, ilgili vesikalarin kanuni defterlere kaydedildigi vergilendirme döneminde” kullanilabilecegi hükme baglanmisti. Bu düzenlemeye göre, 2018 yilina iliskin bir harcama faturasinin KDV’si, bu faturanin 2018 yilinda defterlere yazilmasi kaydiyla indirim konusu yapilabilmekteydi. Katma Deger Vergisi Kanununda 7104 sayili Kanunla (1.1.2019 tarihinden geçerli olmak üzere) yapilan bir degisiklik ile bu kural yerinde olarak esnetildi.

7104 sayili Kanunla söz konusu düzenlemeye, buldugu kelimesinden sonra “takvim yilini takip eden” ibaresi eklenerek, harcama belgelerinde yazili KDV’nin, vergiyi doguran olayin vuku buldugu takvim yili veya izleyen yil kanuni defterlerine kaydedilmesi durumunda da indirilmesi olanagi saglanmistir. Bu düzenleme 1.1.2019 tarihinde yürürlüge girmistir. Bu düzenlemeye göre, vergiyi doguran olayin vuku buldugu takvim yilini takip eden takvim yili içinde kaydedilen belgeler, gelir veya kurumlar vergisi açisindan söz konusu belgelerin defterlere kaydedildigi vergilendirme dönemleri için dönemsellik ilkesi geregi kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alinsa dahi bu belgelerde gösterilen KDV indirim konusu yapilabilecektir. Örnegin, 2018 takvim yilina iliskin mal ve hizmet alimlarina (vergiyi doguran olayi 2018 yilinda gerçeklesen) ait belgelerin 2019 yilinda ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarlari yine indirim konusu yapilabilecektir.

Hazine Ve Maliye Bakanligi, bu konuda (22 seri no’lu KDV Genel Teblig Taslaginda), bu düzenlemenin 1.1.2019’da yürürlüge girecek olmasi dolayisiyla, vergiyi doguran olayi 2018’de gerçeklesen belgeler için bu olanaktan yararlanilamayacagini, bu yeni düzenlemenin ancak 1.1.2019 tarihinden sonra düzenlemis belgeler için uygulanabilecegini açiklamis ve dolayisiyla düzenlemenin geçerliligini 1.1.2020 sonrasina tasimisti.

Bende bunun üzerine 27.12.2018 günlü DÜNYA Gazetesinde yayinlanan köse yazimda, bu görüsün yanlis oldugunu, ihtilaflara yol açacagini gerekçeleri ile yazmistim. Nihayet Bakanlik bu hatali görüsünden dönmüs ve 23 no’lu KDV Uygulama Genel Tebliginde 2018 yilinin tarihini tasiyip da 2019 yilinda deftere kaydedilen belgelerdeki KDV’nin de, deftere kaydin yapildigi dönemde indirim konusu yapilacagini kabul etmistir.   

Faturanin geç olarak izleyen yilda gelmesi dolayisiyla gelir veya kurumlar vergisi açisindan fatura bedeli kanunen kabul edilmeyen gider kabul dahi, bu yeni düzenleme dolayisiyla, KDV Kanununun 30/d maddesi devreye girmeyecek, bu faturanin deftere kaydedildigi dönemde indirim konusu yapilabilecektir. 

Aslinda faturanin geç ulastigi veya geç tanzim edildigi hallerde KDV’nin yine de indirim konusu yapilabilecegi, 7104 sayili Kanun öncesinde de bazi hallerde kabul edilmekteydi. Bu haller, 11 no’lu KDV Uygulama Genel Tebliginde su sekilde sayilmistir.

“- Düzenlenen faturanin alici tarafindan dava konusu yapilmasi nedeniyle ilgili takvim yilinda indirim konusu yapilamayan KDV, davanin sonuçlandigi yil içinde alici tarafindan kanuni defterlere kaydedilmesi sartiyla indirim konusu yapilabilir.

- Sorumlu sifatiyla KDV beyaninin hiç yapilmadiginin veya eksik yapildiginin tespiti üzerine veya mükellefin kanuni süresinden sonra sorumlu sifatiyla verdigi beyanname üzerine bu vergilerin tarh edilmesi halinde, tarh edilen KDV'nin vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçeklestigi takvim yili asilmamasi sartiyla, ödenen KDV'nin indirim konusu yapilmasi mümkündür.

- KDV'ye tabi islemi yapan satici tarafindan zamaninda düzenlenmeyip, alici tarafindan en geç fatura düzenleme süresinin son gününü takip eden vergilendirme dönemi içinde noterden ihtarname gönderilmesi üzerine satici tarafindan düzenlenen faturada gösterilen KDV, alici tarafindan faturanin düzenlendigi takvim yili içinde kanuni defterlere kaydedilmek sartiyla indirim konusu yapilabilir."

Bu düzenlemeler vergi adaleti açisindan mükellef magduriyetini gidermeye yönelik olarak olumlu karsilanmasi gereken düzenlemelerdir