Dr. Bumin DOGRUSÖZ
FİNANSAL GİDER KISITLAMASI VE OLASI SORUNLARI

Finansman gider (FG) kısıtlaması (FGK) müessesesi mevzuatımıza, Gelir ve mülga Kurumlar Vergisi Kanunlarında 4008 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler sonucu girmiştir. Anılan Kanunla GVK’ya 41/8, mülga KVK’ya 15/13 maddeleri eklenerek Devamını Oku...

Haberler

TÜM HABERLER

Duyurular

TÜM DUYURULAR