EVLERDE ÜRETILEN ÜRÜNLERIN INTERNETTEN SATISI

21.02.2019 Dr. Bumin DOGRUSÖZ - 3085 görüntülenme YAZDIR

EVLERDE ÜRETILEN ÜRÜNLERIN INTERNETTEN SATISI

Dr. A. Bumin DOGRUSÖZ

DÜNYA Gazetesi 21.2.2109

7162 sayili Kanunla Gelir Vergisi Kanununun “esnaf muafiyeti” baslikli 9. Maddesinin 6 numarali bendine ibare eklenmek suretiyle, evlerde üretilen ürünlerin internet üzerinden satislari da esnaf muafiyeti kapsamina alindi. Bu muafiyeti irdelemeye geçmeden önce söz konusu 6. Bendin ibare eklenmis son halini aktaralim.

6.  Evlerde kullanilan dikis, nakis, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve disaridan isçi almamak sartiyla; oturduklari evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarsaf, çorap, hali, kilim, dokuma mamûlleri, kirpinti deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakis isleri ve turistik esya, hasir, sepet, süpürge, paspas, firça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk isleme, tig örgü isleri, ip ve urganlari, tarhana, eriste, manti gibi ürünleri isyeri açmaksizin veya yil içinde gerçeklestirilen satis tutari ilgili yil için geçerli olan asgari ücretin yillik brüt tutarindan fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satilmasi ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayisiyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanlarin düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayir ile kamu kurum ve kuruluslarinca geçici olarak belirlenen yerlerde satilmasi muafliktan faydalanmaya engel degildir.”

Söz konusu 6. bendin kapsaminda, evlerde kendi el emekleri ile imal ettikleri ürünleri bir isyeri açmaksizin satanlar da, degisikligin yürürlüge girdigi 30.1.2019 tarihinden itibaren esnaf muafligindan faydalanabilmektedirler.

Bu muafliktan faydalanilabilmesi için;

a) Imal edilen ürünlerin, söz konusu 6 numarali bendin kapsaminda olmasi,

b) Evlerde kullanilan dikis, nakis, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletlerin kullanilmamasi,

c) Disaridan isçi çalistirilmamasi,

ç) Ürünlerin isyeri açmaksizin satilmasi,

d) Ürünlerin, pazar takibi suretiyle satilmamasi,

e) Ürünlerin, ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayisiyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanlarin düzenledikleri kermes, festival ve panayirlarda satilmamasi (Ürünlerin; ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayisiyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanlarin düzenledikleri disinda düzenlenen kermes, festival, panayir ile kamu kurum ve kuruluslarinca geçici olarak belirlenen yerlerde satilmasi muafliktan faydalanmaya engel degildir),

f) Ticarî, ziraî veya meslekî kazanci dolayisi ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olunmamasi,

g) Faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine baglilik arz edecek sekilde yapilmamasi gerekmektedir.

Bu muafliktan faydalanilabilmesi için, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yil içinde gerçeklestirilen satis tutarinin ilgili yil içinde geçerli olan asgari ücretin yillik brüt tutarini asmamasi (2019 yili için 30.700,80 TL) gerekmektedir. Burada asgari ücretin yillik brüt tutarini asmamasi sarti, her bir ürün cinsi için ayri ayri degil tüm ürünlerin toplam satis tutari için geçerlidir. 

Satislarin bir kisminin internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kisminin muafiyet kapsaminda diger sekillerde yapilmasi halinde, satis tutarinin ilgili yil içinde geçerli olan asgari ücretin yillik brüt tutarini asmamasi sarti, sadece internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapilan satislar için geçerli olup, diger sekillerde yapilan satislarda tutar sinirlamasi bulunmamaktadir.

Internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yil içerisinde yapilan satislarin ilgili yilda geçerli olan asgari ücretin yillik brüt tutarini geçmesi halinde, esnaf muafiyeti kaybedilecek ve izleyen takvim yili basindan itibariyle gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir.

Evlerde üretilen ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satisinin, Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesi uyarinca vergi tevkifati yapmak yükümlülügü altinda olanlara yapilmasi halinde, alicilar yapacaklari ürün bedeli ödemelerine % 2 vergi kesintisi uygulamalari gerekmektedir.

Bilindigi gibi esnaf muafligindan yararlananlardan yapilan alislarin tamaminin gider pusulasi ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanliginin Taslak Genel Tebliginde anlasildigi kadariyla, münhasiran internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satin alinan mallar için yapilan ödemelere iliskin olmak üzere, gider pusulasinda bulunmasi gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontlari ile de belgelendirilme burada yeterli olacaktir.