2019 MAYIS AYININ EK YÜKÜMLÜLÜKLERI

16.05.2019 Dr. Bumin DOGRUSÖZ - 1040 görüntülenme YAZDIR

2019 MAYIS AYININ EK YÜKÜMLÜLÜKLERI

Dr. A. Bumin DOGRUSÖZ

Dünya Gazetesi / 16.5.2019

Mayis ayi, muhtasar, KDV veya geçici vergi beyannamesi verilmesi gibi klasik yükümlülüklerin disinda gerek maddi gerek sekli pek çok mali yükümlülügün toplandigi aydir. Bu nedenle bizde bu yazimizda bu yükümlülükleri, her yil oldugu gibi, bir hatirlatma olarak yine listeleyelim istedik.

1. Emlak Vergisi Taksit Dönemi : Bina, arsa ve arazilerin idarelerce belirlenmis degerleri üzerinden alinan emlak vergisinin birinci taksidinin bu ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Ikinci taksidin ise Kasim ayi içerisinde ödenmesi gerekiyor.

            Öte yandan emlak vergisinin % 10’u oraninda hesaplanacak Tasinmaz Kültür Varliklarinin Korunmasina Katki Payinin birinci taksidinin de bu ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Ayrica isyerlerine ait çevre temizlik vergilerinin de bu ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Çevre temizlik vergisi konutlarda su faturalarina dahil edilerek tahsil edildiginden, konutlar için bu yükümlülük söz konusu degil.

            Gerek emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin gerek Tasinmaz Kültür Varliklarinin Korunmasina Katki Payinin ikinci taksidi, Kasim ayi içerisinde ödenecektir.

2.  Vergi Levhasinin Tasdiki      : Gelir vergisi mükelleflerinden ticari ve mesleki kazanç sahiplerinin, büro sahibi zirai kazanç sahiplerinin, adi sirketlerle kolektif ve adi komandit sirketlerin vergi levhalarini bu ay içerisinde, internet vergi dairesinden elektronik ortamda almalari gerekmektedir. Bu yükümlülük kurumlar vergisi mükelleflerinden sermaye sirketleri için de geçerlidir.

            Elektronik ortamda alinacak vergi levhalari zaten gerekli onay kodunu içereceginden, - eski uygulamalardaki gibi - ayrica vergi dairesine tasdik ettirilmesi veya bir yeminli mali müsavire yahut serbest muhasebeci mali müsavire veyahut yahut bir serbest muhasebeciye tasdik ettirilmesi gerekmemektedir.  

Alinan vergi levhalarinin isyerlerine asilmasi zorunlulugu yoktur. Vergi levhasinin ihdas sebebi, vergi bilincinin olusturulmasinda kamuoyu baskisindan yararlanmaktir. Ancak asma yükümlülügünün kaldirilmasi ile bu amaçtan uzaklasilmistir. O halde bu levhanin niçin alindigi ve neye hizmet ettigi sorularinin yanitlari açikta kalmistir. Bize göre, asma yükümlülügünün yeniden getirilmesi gerekmektedir.  

            Asilmayan bu levhalar saklanilmak ve istenildiginde ibraz edilmesi gerekmektedir. Ibraz edilmemesi, özel usulsüzlük cezasina yol açacaktir.

3. Yabanci Sermayeli Sirketlerle Irtibat Bürolarinin Bildirim Yükümlülükleri :

4875 sayili Dogrudan Yabanci Yatirimlar Kanununun Uygulama Yönetmeligine göre, yabanci sermayeli sirketlerle irtibat bürolarinin, söz konusu yönetmeligin ekinde yer alan Bilgi Formlarini, bu ay içerisinde bir önceki yila göre doldurarak Sanayi ve Teknoloji Bakanligi Tesvik Uygulama ve Yabanci Sermaye Genel Müdürlügüne bu ay içerisinde göndermeleri gerekmektedir.

4. Veraset ve Intikal Vergisi Taksidi    : Veraset ve Intikal Vergisi Kanunu ile veraset vergisinin üç yilda ve alti taksitte ödenmesi gerekmektedir. Kanunda bu taksitlerin her yil mayis ve kasim aylarinda ödenmesi öngörülmüstür. Dolayisiyla bu yila düsen veraset vergisi tutarinin birinci taksidinin de bu ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

5. Yatirim Indirimi Stopaji :

2018 yili kurumlar vergisi beyannamesinde yatirim indiriminden yararlanan mükelleflerin, indirim konusu yaptiklari tutarin, Gelir Vergisi Kanununun Ek 1 ila 6 no’lu mülga maddelerine göre yatirim indirimine hak kazandiklari kismi üzerinden % 19,8 oraninda kesinti yaparak muhtasar beyannamelerinde beyan etmeleri ve Mayis ayinin 26. günü aksamina kadar ödemeleri gerekmektedir. Bu stopajin yapilmasi, kâr dagitimi yapilmis olunmasi kosuluna bagli degildir. Dolayisiyla söz konusu istisna kazanç dagitilmasa da bu stopajin yapilmasi gerekmektedir.

            Gelir Vergisi Kanununa 4842 sayili Kanunla eklenmis ancak daha sonra mülga olmus 19. maddesine göre yatirim indiriminden yararlananlar ile 24 Nisan 2003 tarihinden önce yapilan basvurulara istinaden düzenlenen tesvik belgesi kapsaminda yatirim yapan mükelleflerden bu tarihten sonraki yatirim harcamalarini anilan yeni hükme göre yatirim indiriminden yararlandirmayi tercih edenlerin yararlandiklari yatirim indirimi tutari üzerinden, % 19,8 oraninda stopaj yapmalari söz konusu degildir.

6. Elektrik Üretimi Lisans Harçlari :

            Harçlar Kanununun 113. maddesi ile getirilen hidrolik kaynaklara dayali elektrik üretimi lisans yillik harçlari, her yil kurumlar vergisi beyanname verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayri safi is hasilati üzerinden (üreticilerin kendi ihtiyaçlari için kullandiklari elektrigin bedeli hariç) (binde 15 oraninda) tahakkuk ettirilir ve mükellefe tebligi yapilmaksizin mayis ayi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.          

7. Denetim Kuruluslari Yetkilendirilme Harçlari :

            Harçlar Kanununun yine 113. maddesine dayanilarak alinan Denetim Kuruluslari Yetkilendirme Belgesi Harcinin kurumlar vergisi beyanname verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, bagimsiz denetim faaliyetlerinden elde edilen gayri safi is hasilati esas alinarak tahakkuk ettirilir. Bu harç da ayrica teblig edilmez ve mayis ayi içinde ödenmek durumundadir.   

8. Döviz Kredisi Kullananlar :

Yurt içi veya disindan döviz üzerinden veya dövize endeksli kredi kullananlarin bu krediler toplaminin 15 milyon Amerikan dolarini asmasi ve denetim ve bildirim yükümlülügünde olmalari durumunda denetimlerinin bu ay sonuna kadar tamamlanmasi gerekmektedir.