VERGIDE ELEKTRONIK TEBLIGAT

17.09.2015 Dr. Bumin DOGRUSÖZ - 5046 görüntülenme YAZDIR

VERGIDE ELEKTRONIK TEBLIGAT

 

(17.9.2015 tarihli DÜNYA Gazetesinde yayimlanmistir)

 

Vergi Usul Kanununun 93. maddesinde “teblig esaslari”; “ Tahakkuk fisinin disinda, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bütün belgeler ve yazilar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kisilere posta vasitasiyle ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmiyenlere ise ilan yolu ile teblig edilir” seklinde hükme baglandiktan sonra tebligin, daire veya komisyonda ancak ilgililerce kabul edilmesi halinde yapilabilecegi de belirtilmistir. Öte yandan Kanuna sonradan 6009 sayili Kanunla eklenen (bir fikrasi da  6637 sayili Kanunla degistirilen) 107/A maddesinde ise; “teblig yapilacak kimselere, aktardigimiz 93. maddede sayilan usullerle bagli kalinmaksizin, teblige elverisli elektronik bir adres vasitasiyla elektronik ortamda teblig yapilabilecegi hükme baglanmistir. Maddede ayrica Maliye Bakanligina, elektronik ortamda yapilacak tebligle ilgili her türlü teknik altyapiyi kurma veya kurulmus olanlari kullanma, teblige elverisli elektronik adres kullanma zorunlulugu getirme ve kendisine elektronik ortamda teblig yapilacaklari ve elektronik teblige iliskin diger usul ve esaslari belirleme yetkisi de verilmistir.

            Maliye Bakanligi bu yetkisine dayanarak gerekli alt yapi çalismalarini tamamlamis, elektronik tebligat yapilabilecek kisileri belirlemis, bu konuda yükümlülükler de ihdas etmistir. Bakanlik bu konudaki açiklamalarini 27 Agustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayimladigi 456 sira no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligiyle yapmistir.

            Anilan Genel Teblig ile teblige elverisli elektronik tebligat adreslerinin internet vergi dairesi bünyesinde olusturuldugu, Vergi Usul Kanununa göre tebligi gereken elektronik imzali evrakin, bu sistem kullanilarak muhatabin bu elektronik tebligat adresine teblig edilecegi açiklanmistir.

Teblig ile teblige elverisli elektronik adres kullanma zorunlulugu getirilenler ve kendisine elektronik ortamda teblig yapilabilecek olanlar ise su sekilde belirlenmistir.

a) Kurumlar vergisi mükellefleri

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançlari basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

c) Istege bagli olarak kendilerine elektronik tebligat yapilmasini talep edenler

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebligi gereken evrak, elektronik imza ile imzalanarak, vergi dairesi adina Baskanlik tarafindan teblig yapilacak muhatabin elektronik tebligat adresine iletilecektir. Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erisilecektir. Internet vergi dairesi kullanici kodu, parola ve sifresine sahip olan gerçek ve tüzel kisiler sifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulasacaklardir. Internet vergi dairesi kullanici kodu, parola ve sifresi olmayan gerçek kisiler ise sisteme her giriste yapilan kimlik dogrulamasi ile elektronik tebligat adreslerine eriseceklerdir.

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanlarin tebligat adresleri ancak; tüzel kisilerde ticaret sicil kaydinin silinmesi (nevi degisikligi ve birlesme halleri dahil) gerçek kisilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipligine karar verildiginin idare tarafindan tespit edilmesi veya mirasçilarin bagli olunan vergi dairesine basvurmasi halinde kullanima kapatilacaktir.

            Dogal olarak kendisine elektronik ortamda teblig yapilabilecek olanlar, Tebligle belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve bu sistemi kullanmak zorundadir. Bu süre, elektronik tebligat adresi uygulamasinin baslayacagi 1.1.2016 olarak belirlendiginden mükelleflerin bu tarihten önce, teblig ekinde örnegi bulunan formlarla vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.  Ancak gerçek kisiler ilgili formu, e-beyan sistemi için kullandiklari sifre ve parolalari ile internet vergi dairesinin elektronik ortaminda da doldurabileceklerdir. 

Tebligde getirilen zorunluluklarin basladigi tarihten (1.1.2016) sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükelleflerine ise baslamayi izleyen 15 gün içerisinde, gerçek kisilere ise mükellefiyet tesisi sirasinda bizzat veya özel yetki içeren vekâletnameyle yetkili kilinan kisiler araciligiyla ilgili vergi dairesine bu konuda basvuru zorunlulugu da getirilmistir.

Vergi Usul Kanununun md. 107/A geregince, elektronik imzali teblig evraki, muhatabin elektronik ortamdaki adresine ulastigi tarihi izleyen besinci günün sonunda teblig edilmis sayilacaktir.

Mükelleflere bir kolaylik saglamak amaciyla da, kendilerine elektronik tebligat yapildiginin kisa mesaj veya bildirecekleri mail adresine de bildirilmesini talep hakki taninmistir.

Getirilen yükümlülükler kisaca yukaridaki sekilde. Ancak bu sekilde yapilan tebliglerin, tebligat yöntemi açisindan pek çok sorunu da beraberinde getirecegi açik. En azindan gelir vergisi mükellefleri için. Mükellef konumunda olan pek çok kisi, bakkaldan doktora, manavdan avukata kadar, elektronik beyanname vermelerine karsin, sifre ve parolasini bilmez. Onun adina beyanname gönderen muhasebeci, bunlari bilir ve takip eder. Elektronik ortamda tebligati, dogal olarak muhasebecisi alacaktir. Mükellefe süresinde bildirmek de onun özen borcuna ve insafina kalmistir. Dolayisiyla mükelleflerin muhasebecileri ile yapacagi sözlesmelere de bu konuda cezai müeyyideler koymasi gerekmektedir.

Bir bakkal, bilgisayari olmadigini, kullanmasini bilmedigini, sifre ve parolasinin muhasebeci tarafindan kullanildigini ileri sürer ve kanitlarsa, yapilan elektronik tebligat geçerli olacak midir? Muhasebeci muhatap midir? Tartisilir.

Ayrica bes günlük süre, ülkemizde dokuz günlük tatillerin oldugu da dikkate alinirsa çok kisadir.

Umarim bu düzenleme, mükelleflerde hak kayiplarina yol açmaz.