SÜRESININ UZATILMASI ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

15.12.2015 Dr. Bumin DOGRUSÖZ - 3187 görüntülenme YAZDIR

 

SÜRESININ UZATILMASI ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

(15.12.2015 tarihli DÜNYA Gazetesinde yayimlanmistir)

Vergi Kanunlarinda yer alan bazi düzenlemelerin uygulanma süreci, bazilarinda bir kosulla bazilarinda ise süre ile sinirlandirilmis ve öngörülen kosulun gerçeklesmesi veya sürenin sonunda yürürlükten kalkmalari hükme baglanmistir. Süre ile sinirli olanlarin bir bölümünün uygulanma süresi ise 31.12.2015 tarihinde dolmaktadir.

Bu konuya daha önce “Vergide 1 Ocak Krizi” baslikli yazimizda deginmis, bunlarin çok önemli olanlarin uygulanma süresinin en kötü ihtimalle bütçe kanununa konulacak bir hükümle uzatilabilecegini,  uzatmama halinde ekonomide olumsuz yansimalarinin olabilecegini yazmistim. Ancak Bütçe Kanunu ile uzatmanin Anayasaya aykirilik gibi önemli bir sorunu da bünyesinde barindiracagini da yazmistim. Öte yandan Bütçe Kanunu ile süre uzatiminin, bütçelerin uygulanma sürelerinin mali yil ile sinirli olmasi sebebiyle uzatmanin ancak bir yilla sinirli olabilecegi, gelecek yil yine ayni sorunun yine karsimiza çikacagi da açiktir. 

            Süre uzatimi ihtiyacini gören, ancak bu süre uzatiminin Bütçe Kanunu ile yapilmasinin sakincalarini gören Maliye Bakanligi süre uzatiminin ayri bir Kanunla yapilmasi amaciyla bir tasari hazirlamis ve bu tasari Bakanlar Kurulu tarafindan kabul edilerek “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazi Kanunlarda Degisiklik yapilmasi Hakkinda Kanun Tasarisi” adi ile Meclis Baskanligina 8.12.2015 tarihinde sunulmus ve hemen izleyen gün Plan ve Bütçe Komisyonunun önüne gelmistir.

            Yil sonuna kadar yasalasabilmesi için sadece süre uzatimina iliskin hükümler içeren ve dolayisiyla pek kisa olan bu Tasari ile uygulanma süresi uzatilan vergi düzenlemeleri sunlardir.

Tasarinin 1. maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun; menkul kiymet ve diger sermaye piyasasi araçlari ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katilim bankalarindan elde edilen kar paylarinin vergilendirilmesini düzenleyen geçici 67. maddesinin ve Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarismalarda görev alan jokeyler ile jokey yamagi ve antrenörlere ücret olarak yapilan ödemeler üzerinden yüzde yirmi oraninda gelir vergisi tevkifati yapilmasina iliskin geçici 68 inci maddesinin uygulama sürelerinin 31/12/2020 tarihine kadar uzatilmasi öngörülmektedir.

Tasarinin 2. maddesi ile Katma Deger Vergisi Kanununun; dahilde isleme ve geçici kabul rejimi kapsaminda ihraç edilecek mallarin üretiminde kullanilacak girdilerin tecil ve terkin uygulamasi kapsaminda yurtiçinden temin edilebilmesine imkan veren geçici 17. Maddesin ile Milli Egitim Bakanligina bilgisayar ve donanimlari ile bunlara iliskin yazilimlarin bagisi ve bagisi yapacak olanlarin bunlari temininde katma deger vergisi istisnasi uygulanmasina yönelik geçici 23 üncü maddesinin uygulama sürelerinin 31/12/2020 tarihine uzatilmasi öngörülmektedir.

Tasarinin 2. maddesi ile ayrica Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatirim Sistemi Kanununun geçici 1. maddesi (fikra 5) uyarinca üyelerine veya çalisanlarina emeklilige yönelik taahhütte bulunan demek, vakif, sandik, tüzel kisiligi haiz meslek kurulusu veya sair ticaret sirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibariyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planlan kapsamindaki yurtiçi ya da yurtdisindaki birikimler ve taahhütlere iliskin tutarlarin kismen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarilmasi amaciyla tasinmaz ve istirak hisselerinin (müzayede mahallinde satisi dahil) devir ve tesliminde katma deger vergisi istisnasi öngören geçici 31 inci maddesinin uygulama süresinin ise 31/12/2017 tarihine kadar uzatilmasi amaçlanmaktadir.

Tasarinin 3. maddesi ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatirim Sistemi Kanununun geçici 1. maddesi kapsaminda; yetkili organlarinca karar alinmasi kaydiyla, üyelerine veya çalisanlarina emeklilige yönelik taahhütte bulunan demek, vakif, sandik, tüzel kisiligi haiz meslek kurulusu veya sair ticaret sirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibariyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planlari kapsamindaki yurtiçi ya da yurtdisindaki birikimler ve taahhütlere iliskin tutarlarin kismen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarilabilmesine izin veren düzenlemenin uygulama süresinin de 31/12/2017 tarihine kadar uzatilmasi öngörülmektedir.

Tasarinin 4. maddesi vergi hukukundan ziyade ceza infaz hukukunun ilgilendiren bir süre uzatimi düzenlemesidir.

Tasarinin 5. maddesiyle de Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 2 nci maddesinde yer alan dernek veya vakiflarca elde edilen kesinti suretiyle vergilendirilmis kira gelirleri ile menkul kiymet ve faiz gelirleri; Milli Egitim Bakanligina bagli okullardaki atölye ve uygulama birimleri ile çiraklik ve halk egitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bagli döner sermaye isletmelerinin gelirleri ve maddede sayilan bazi ajanslarin elde ettikleri gelirler nedeniyle iktisadi isletme olusmus sayilmayacagina yönelik düzenlemenin de uygulama süresinin 31/12/2020 tarihine kadar uzatilmasi öngörülmektedir.

Bu Tasari yasalasmazsa aktardigimiz düzenlemelerin tamaminin uygulanmasi 31.12.2015’de sona erecektir. Ancak siyasi iktidarin özellikle geçici 67. maddeye iliskin iradesinin uzatma yönünde oldugunun bu Tasari ile açiga çikmasi, menkul piyasalarinda simdiden bir rahatlama yaratmis, bir belirsizligi ortadan kaldirmistir. Öte yandan önümüzde bu Tasarinin yasalasabilmesi için yeterli zaman var görünmektedir. Bu nedenle yil sonunda bir sikinti yasanmayabilecegi kolaylikla söylenebilir.