KURUMLAR VERGISI BEYANI ve YATIRIM INDIRIMI

01.04.2010 Dr. Bumin DOGRUSÖZ - 3708 görüntülenme YAZDIR

KURUMLAR VERGISI BEYANI ve YATIRIM INDIRIMI
1 Nisan 2010, A.Bumin DOGRUSÖZ

Anayasa Mahkemesi yatirim indirimi konusunda Gelir Vergisi Kanununun geçici 69. maddesinde yer alan  “sadece 2006, 2007 ve 2008 yillarina ait” ibaresini iptal ederek, kazanilmis yatirim indiriminden yararlanma hakkini yok eden, hukuk güvenligi ilkesine aykiri düzenlemeyi iptal etmistir. Istisnaya konu iktisadi kiymete iliskin harcamalarin yapildigi yilda baslanmasi ve indirilecek tutara ulasilincaya kadar devam olunmasi biçimindeki yatirim indirimi istisnasi, bu istisnadan yararlanmaya zamaninda yürürlükteki mevzuata göre hak kazananlar için yeniden canlanmistir.

Anayasa Mahkemesi bu karari ile ayrica 5479 sayili Kanununun, yatirim indirimi düzenlemesini 1.1.2006 tarihinde yürürlükten kaldiran düzenlemesini de iptal etmistir. Böylece yatirim indirimi istisnasinin yürürlükten kalkma tarihi 5479 sayili Kanunun yürürlük tarihi olan 8.4.2006 tarihine tasinmistir. Böylece mükelleflerin 8.4.2006 tarihine kadar yapmis olduklari ve Gelir Vergisi Kanununun 19. Maddesi kapsaminda bulunan yatirimlari, 1.1.2006 tarihinden önce baslayan yatirimlarla bir bütünlük olusturmasa dahi yatirim indiriminden yararlanir hale gelmistir.

Bu iptal kararlari, önce Anayasa Mahkemesince Maliye Bakanligina 15.10.2009 tarihinde bildirilmekle aleniyet kazanmis, daha sonrada 5 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayimlanmistir.

Buraya kadar yazdiklarimizi daha öncede yazmistik. Bu defa konuyu yillik kurumlar vergisi beyannamesi açisindan degerlendirmek istiyoruz.

Mükellefler, iptal kararinin yayimlandigi tarihten sonra verecekleri bütün beyannamelerinde, bir baska deyisle hem geçici vergi hem de yillik beyannamelerinde bu indirim haklarini kullanabilirler. Çünkü, beyanname tarihinde, bu indirim hakkini engelleyen bir mevzuat düzenlemesi artik kalmamistir. Öte yandan bu indirim hakkini kullananlara, yorum yolu ile bir tarhiyatta yapilamaz. Çünkü beyanname tarihi itibariyle tarhiyata esas alinabilecek bir yasal dayanak kalmamistir.

Yazili olarak her hangi bir metinde rastlayamamakla birlikte Maliye Bakanliginin, Anayasa Mahkemesi Karari geriye yürütülemeyecegi, Kararin Ocak ayinda yayinlanmasi sebebiyle 2009 yili kazançlarindan yatirim harcamalarinin indirilmesinin mümkün olmadigi, bu harcamalarin ancak 2010 yili kazançlarindan indirilebilecegi görüsünü benimsedigi çesitli çevrelerce ileri sürülmektedir. Hatta benimde konusmaci oldugun bir panelde Vergi Dairesi Baskanligini temsil eden bir konusmaci da bu görüsü, “sifahi mukteza” diye aktardi. Böyle bir görüsün her hangi bir hukuki degeri, bize göre yoktur.

Kaldi ki, Anayasa Mahkemesinin kararinin aleniyet kazanmasindan sonra, ihtirazi kayitla verilmis geçici vergi beyanlari dolayisiyla yapilan tahakkuklara karsi açilan davalarda mahkemeler, tahakkuklari pek yerinde ve hakli olarak iptal ederken; 2009 kazançlarinin vergilendirilmesinde yatirim indiriminin dikkate alinmayacagini savunmak mümkün degildir.

Devreden yatirim harcamalari ve dolayisiyla mahsup olanagi olup da 2009 yilinda bu indirimi düsmeyenler 2010 yilinda düsme olanaklarini riske sokarlar. Zira bu defa gelecek yil Bakanligin veya Yarginin “2009 yilinda istisnadan yararlanmayanlar bu haklarindan feragat etmis kabul edilirler ve 2010 kazançlarindan düsemezler” seklinde bir yorumu benimsemeleri pek muhtemeldir.

Ancak Anayasa Mahkemesi Kararinin yasama geçirilebilmesi için, kisilerin kendi anlayislarinda beyanname verme haklarini ortadan kaldiran ve beyan sisteminin özüne aykiri “totaliter e-beyanname”de, bu konuda satir açilmasi ve ayrica bu indirimden yararlanip da sonrasinda matrah kalanlara uygulanacak vergi oranini % 30 olarak dikkate alacak bir düzenleme yapilmasi gerekmektedir. Bu yapilmadigi takdirde, aradaki fark vergi için vergi idaresine dilekçe vererek farkin tahakkuk ettirilmesi de unutulmamalidir.

Burada artik, Anayasa Mahkemesi kararinin yasama geçirilmesi bir Kanuna veya bir Genel Teblige ihtiyaç göstermese de, Maliye idaresinin hiç olmazsa bir sirkülerle bu konudaki karisikliklari gidererek görüsünü açikça ortaya koymasi gerekmektedir.

Referans Gazetesi 1.4.2010