VERGİLENDİRMEYİ BASİTLEŞTİRMEK

26.09.2017 Dr. Bumin DOĞRUSÖZ - 485 görüntülenme YAZDIR

VERGİLENDİRMEYİ BASİTLEŞTİRMEK

 

Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ

Dünya Gazetesi / 26.9.2017

 

            Aklıma esti, GİB’in web sayfasından Ekim ayının mali yükümlülüklerine bir bakayım dedim. Karmakarışık bir manzara çıktı karşıma. Tabloda bizzat bazı birleştirmeler yaptımsa da ancak aşağıdaki gibi oldu.

02/10/2017 : Ağustos 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satışlarına İlişkin Bildirim Formlarının verilmesi  (Form Ba ve Bs)

02/10/2017 : Ağustos 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

10/10/2017      : 16-30 Eylül 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10/10/2017      : 16-30 Eylül 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/10/2017 :    Eylül 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine ve Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/10/2017 :    Eylül 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

16/10/2017 :Eylül 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/10/2017 :    Eylül 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/10/2017 :    Eylül 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20/10/2017 :    Eylül 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/10/2017:     Eylül 2017 Dönemi Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset /  İntikal Vergisinin Beyanı, Ödemesi

20/10/2017 :    Eylül 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/10/2017 :    Eylül 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

20/10/2017 :    Eylül 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/10/2017 :    Eylül 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23/10/2017 :    Eylül 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

23/10/2017 :    Eylül 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

23/10/2017 :    Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

23/10/2017 :    Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

24/10/2017 :    Eylül 2017 Dönemine veya Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

24/10/2017 :    1-15 Ekim 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

25/10/2017 :    1-15 Ekim 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26/10/2017 :    Eylül 2017 Dönemine Ait veya Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

26/10/2017 :    Eylül 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların ve/veya Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi

26/10/2017 :    Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

26/10/2017 :    Eylül 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31/10/2017 :    Eylül 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31/10/2017 :    Eylül 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına ve Satışlarına İlişkin Bildirim Formlarının verilmesi (Form Ba ve Bs)

Görüldüğü gibi beyan ve ödeme tarihleri tam bir kaos. Üstelik bu tarihlere, Sosyal Güvenlik Kurumuna ve diğer kurumlara verilmesi gereken bildirim veya beyannameler ile çeşitli af kanunlarına göre ödenmesi gereken taksitlere ilişki yükümlülükler de dahil değil.

            Bazı vergilerde beyan ve ödeme tarihleri aynı, bazılarında farklı. Nedeni belli değil.

            Üstelik bu tablo, yılın pek çok ayında süreleri değiştiren sirküler ile değişiyor. Dolayısıyla akılda kalıcı tarihler olarak benimsemek zor. Örneğin Mart 2015 KDV beyanının veya Nisan 2016 muhtasar’ının ne zaman verildiğini sorsam, eminim kimse ezbere bilemez. 

            Beyan ve ödeme süreleri akılda kalıcı şekilde üç güne indirilemez mi, örneğin her ayın 10, 20 ve 25. günlerine toplanamaz mı. Beyan ve ödeme süreleri de birleştirilip bu günlere çekilerek, basitlik ve akılda kalıcılık sağlanamaz mı?

            Her halde mantık, “mükellef ve meslek mensubunu boş bırakmayalım, muzırlık yapar” anlayışına dayanmıyor. Eğer öyleyse ayın 2’si ilâ 10’u ve 16’sı ilâ 20’si arasında boşluk var. Oralara da birer beyanname sıkıştırabiliriz. Niçin bu basitlik için TÜRMOB mücadele vermiyor bilmiyorum.

            Görüldüğü gibi sistemi basitleştirmek, çok büyük reformları da gerektirmiyor.