Bumin Doğrusöz Özgeçmiş

01.01.0001 5624 görüntülenme YAZDIR

Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ ‘ÜN ÖZGEÇMİŞİ

 

1958 İstanbul doğumludur. Sırasıyla Etiler Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1980 yılında stajını tamamlayarak İstanbul Barosuna “Avukat” sıfatı ile kaydolmuştur. Aynı yıl, İstanbul İ.T.İ.A. Siyasal Bilgiler Fakültesine Mali Hukuk asistanı olarak girmiştir.

 

İstanbul Üniversitesinde, “Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergileme (Stopaj)”  adlı tezi ile Mali Hukuk Doktoru ünvanını almıştır. 1990 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Ana Bilim Dalına Öğretim Üyesi olarak atanmıştır.

 

3568 sayılı Kanunun yayımını müteakip İstanbul Mali Müşavirler odasına kaydolarak “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (*)” ünvanını almıştır.

 

2015 yılında Kamu Gözetim Kurulu tarafından “Bağımsız Denetçi” ünvanı ve yetkisi verilmiştir. 

 

Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları Birliği nezdinde kurulan Vergi, Özelleştirme, Sosyal Güvenlik, Mahalli İdareler, Bankacılık ve Sigortacılık konularındaki Özel İhtisas Komisyonlarının her birinde görev almıştır.

 

Devlet Planlama Teşkilatında VII ve VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve IX. Yedi Yıllık Kalkınma Planı Vergi Komisyonlarında ve Kalkınma Bakanlığı X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Vergi Komisyonunda görev yapmıştır. 

 

Maliye Bakanlığının danışma organı olan Vergi Konseyinde 9 yıl “Konsey Üyesi” sıfatı ile görev yapmıştır. Ayrıca bir süre Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürütmüştür.

           

Ayrıca, 17 yıl Dünya Gazetesinde mali hukuk konularında köşe yazarlığından sonra 3 yıl Referans Gazetesinde köşe yazarı olarak vergi ve ticaret hukuku konularında görüşlerini yayınlamıştır.

           

“Türk Vergi Sisteminde Stopaj”, “Anonim Şirketler”, “Temel Vergi Kanunları” ve “Vergi Reformu (4369 sayılı Kanun açıklaması)”, “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Şerhi”, “Gerekçeli ve Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu” adlı Kitapları, çeşitli mevzuat derlemeleri ve gazete köşe yazıları dışında yüzün üzerinde mesleki makalesi vardır.

 

Halen Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim üyeliğinin yanı sıra TOBB Vergi Danışma Kurulu üyeliği, Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi nezdinde komisyon üyelikleri görevlerini yürütmekte ve Dünya Gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. VEHUP Vergi Hukuku Platformunun da İcra Kurulu Üyesidir. TÜRMOB Genel Kurulunun İstanbul SMMM Odası delegesidir.