TEZEL HOCA VE YAŞAMDAKİ VERGİ HUKUKU TOPLANTISI

26.05.2015 Dr. Bumin DOĞRUSÖZ - 1209 görüntülenme YAZDIR

 

TEZEL HOCA VE YAŞAMDAKİ VERGİ HUKUKU TOPLANTISI

(26.5.2015 tarihli DÜNYA Gazetesinde yayımlanmıştır)

1941 yılında İstanbul’da doğdu. Sırasıyla Robert Koleji ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Sonra İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisine vergi hukuku alanında asistan oldu. Akademik kariyerde hızla yükseldi. Pek çok idari görev yaptı. Maliye alanında pek çok uluslararası kuruluşun üyesi idi. Yurt dışına Türk Vergi Sistemini yatırımcılar için tanıtan pek çok rapor hazırladı. Tezler yazdı, tezler yönetti. Sonra da Marmara Üniversitesinin öğretim üyesi olarak 1997 yılında 56 yaşında erkenden aramızdan ayrıldı.

Prof. Dr. Adnan TEZEL’den söz ediyorum. Binlerce öğrencinin yanı sıra pek çok vergi hukukçusu akademisyen de yetiştirdi. Yanında asistanlık yapmış olmanın gururunu taşıyanlardan biri de benim. İnsan pek çok şeyi sonradan fark ediyor. Muazzam bir hukuk yorumcusuydu. Ressamın tual üzerinde fırçasıyla dolaşması veya gitar çalan bir sanatçının teller üzerinde gezinmesi gibi, sorunlarla ilgili olarak kanun maddeleri arasında dolaşır ve maddeleri çarpıştırır, kimsenin göremediği sonuçlara ulaşırdı. Adeta bir sistematik yorum sanatçısıydı. Birçok kez sofrasında da bulundum. En büyük zevkim, bir konu ortaya atıp hayranlıkla yorumunu izlemekti. Fakültede Tezel Hoca’nın Dr. Veysi Seviğ Hoca ve rahmetli hocamız Prof. Dr. Salih Şanver ile olan hukuk atışmalarının keyfi bir başkaydı. Bu tartışmalar o zamanlar, biz asistanları yöntem açısından eğitir, vergi hukukunun bir bilim olduğuna daha fazla ikna ederdi.

Hocamızdı ama benim için hocadan çok bir ağabeydi. O zamanki asistanlar şimdiki adıyla araştırma görevlileri, hocalarının özel işlerine de koşmaktan yakınırlar. O bizi çalıştırdı ama hiç özel işinde kullanmadı. Oysa deseydi ki, evde eşya taşınacak gel yardım et, gözü kapalı ve zevkle giderdim. Buna karşılık sabaha karşı bir yerden “hocam zordayım” diye telefon etseydim, o saatte kalkıp geleceğinden, yardım edeceğinden de adım gibi emindim. Çünkü o bir ağabeydi.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi büyük bir kadirşinaslıkla Tezel Hocanın ölüm yıldönümünde, Tezel Hocanın anısına “Vergi Yargısında Güncel Hukuk Problemleri” konulu bir toplantı düzenledi. Bu toplantının düzenlenmesinde Tezel Hocanın yetiştirdiği hocalardan Galatasaray ve Yeditepe Üniversitesi Vergi Hukuku öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Üzeltürk’ün katkısını da görmezden gelmeyip, ona da ayrıca teşekkür etmek gerek.

Toplantının tebliğ konuları ise şu şekilde:

¦ Vergi Hukukunda Şekil Kurallarına Aykırılıklar ve Sonuçları (Mehmet Şimşek - İstanbul 7. Vergi Mahkemesi Üyesi)

¦ Vergi Hukukunda Tebliğ (Serkan Durmuşoğlu- İstanbul 2. Vergi Mahkemesi Üyesi)

¦ Türk Vergi Hukukunun Güncel Hukuk Problemleri (Prof. Dr. Hakan Üzeltürk)

¦ Vergi Mahkemesince İptal Edilen Verginin İadesinde Faiz Uygulaması (Atanur Erol - İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. Kurul Üyesi)

¦ Hak Arama Hürriyeti ve Mülkiyet Hakkı Çerçevesinde Haksız Çıkma Zammı (Bülent Dağ-İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. Kurul Üyesi)

¦ Düzeltme ve Şikâyet Başvurusu ile İYUK 11. Başvurusunun Karşılıklı İncelenmesi  (Osman Sarıaslan – İstanbul 6. Vergi Mahkemesi Üyesi)

            Toplantının ana konusu “Vergi Yargısında Güncel Hukuk Problemleri” olunca, tebliğleri sunanlar da doğal olarak yargıçlar olacak. Tabii ki yargıç sıfatları ile konuşmayacaklar, ihtilafları çözerek hukuku yaşatan, hukuki güvenliği sağlayan kişi olarak konularındaki uygulamayı ve aksaklıkları değerlendirerek kişisel bakış açıları ile konuşacaklar ve her halde çözüm önerilerini de oluşturacaklar. Dolayısıyla toplantıda “yaşamdaki vergi hukuku” tartışılacak. Bu nedenle toplantı konuları, sadece akademik camiaya yönelik olmayıp,  özellikle avukatlar, mali müşavirler gibi uygulamacılar için de önem taşıyan konular.

Toplantı Yeditepe Üniversitesinin Ataşehir’deki Kampüsünde bulunan Rektörlük Binasında, İnan Kıraç Salonunda,  28 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 10.00 ila 16.00 arasında yapılacak. Toplantı, akademisyenlere, lisans üstü çalışma yapanlara, uygulamacılara, kısaca herkese açık ve ücretsiz.

Toplantı konusunun çekiciliğine bakınca, bence gitmeye fazlasıyla değer. Benden duyurması. En azından, ben gideceğim.

Bir önemli ekonomi toplantısı da Cuma günü Ankara’da. Onu da gelecek yazımda duyuracağım.