VEHUP’UN “VERGİYE HAK VE ÖZGÜRLÜKLER SINIRI” TOPLANTISI

26.09.2017 Dr. Bumin DOĞRUSÖZ - 380 görüntülenme YAZDIR

VEHUP’UN “VERGİYE HAK VE ÖZGÜRLÜKLER SINIRI” TOPLANTISI

Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ

Dünya Gazetesi /28.9.2017

 

            Devlet vergilendirme yetkisini özünde mali egemenlik hakkından alır ve devletler bu yetkilerini genellikle anayasalarında ilkeleri ile birlikte ilan ederler. Nitekim bizim Anayasamızın da 73. maddesinde devletin vergilendirme yetkisi; “herkes mali gücüne göre kamu giderlerini karşılamak üzere vergi ödemekle yükümlüdür” demek suretiyle ifade edilmiştir.

            Devletlerin vergilendirme yetkisi, hiç şüphesiz sınırsız değildir. Vergilendirmenin kamu maliyesi ilke veya teorilerinden yahut siyaset biliminden kaynaklanan sınırları vardır. Kişilerin “cebindeki gizli el” şeklindeki ortağı durumunda olan devletlerin, ne de olsa “kazı bağırtmadan yolması” gerekmektedir.

Bunların dışında vergilendirme yetkisinin hukuki sınırları da mevcuttur. Bunların bir kısmı yine anayasalarda yazılıdır bir kısmı ise hukukun genel ilkelerinden hareketle oluşmaktadır.

Vergilendirme konusu, hukuk, malîye, işletme, finans ve pek çok bilim dalını ilgilendirmekle birlikte aynı zamanda siyasi bir konudur. Nitekim zaman zaman, siyasi iktidarların vergi yolu ile pek çok hak ve özgürlüğe müdahale ettiği, bir sınırlandırma aracı olarak vergiyi kullandıkları görülmüştür. Zaten bu yüzden 1215’de Kral John tarafından imzalanarak kabul edilen Magna Carta’dan bu yana, vergilendirme yetkisinin tarihçesi ile parlamento tarihi örtüşür.

Devletin vergilendirme yetkisi açısından bütün hak ve özgürlüklerin dokunulamaz çekirdek kısmı, vergilendirmeye sınır çizer. Hak ve özgürlüğü yok edecek veya kullanılamaz hale getirecek bir mali yükümlülüğün ihdası, hem Anayasa hem de hukukun genel ilkeleri ile çelişir.

İşte bu konuyu gündemine alan Vergi Hukuku Platformu (VEHUP), düzenleyeceği 4. Ulusal Kongresinin başlığını “Temel Hak Ve Özgürlüklere Vergilendirme Yolu İle Müdahalede Sınır”  şeklinde belirledi.  

VEHUP ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından müştereken düzenlenen toplantıda sunulacak Tebliğ konularını aşağıya aktarıyorum.

> Vergilendirme İşlemleri Karşısında Mükelleflerin Yargıya Başvuru Ve Savunma Hakları (Bu tebliği ben sunuyorum)

> Susma Hakkının Vergisel Alandaki Görünümü ve karşılıklı Sınırlar (Prof. Dr. Gülsen Güneş)

> Dava ve Makul Sürede Yargılanma Hakkı (Av. Bekir Baykara)

> Mülkiyet Hakkına Vergilendirme Yoluyla Müdahalede Sınır (Doç. Dr. Burak Gemalmaz)

> Çalışma Hakkı ve Özgürlüğüne Vergilendirme Yoluyla Müdahalede Sınır (Prof. Dr. Yusuf Ziya TAŞKAN)

> Özel Hayatın Gizliliği ve Bu Bağlamda Kişisel Verilerin Korunması Hakkına Vergilendirme Yoluyla Müdahalede Sınır (Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar)

> Haberleşme / İletişim Özgürlüğüne Vergilendirme Yoluyla Müdahalede Sınır (Doç. Dr. Güneş YILMAZ)

20 Ekim Cuma günü tam gün olarak yapılması planlanan Kongre Alanya’da Sun Star Resort Hotel’de yapılacak. Toplantıya günübirlik katılmak da konaklamalı olarak katılmak da mümkün.  Otelin olanaklarından yararlanıp, toplantıyı hafta sonu tatili ile birleştirmek de olanaklar içerisinde.

Toplantı hakkında geniş bilgi VEHUP’un web sayfasında (www.vehup.org) yer almaktadır.

Benden duyurması.