NAKİT GİRİŞ VE ÇIKIŞ PROSEDÜRÜ YENİDEN DÜZENLENDİ

02.06.2016 HASAN AKDOĞAN- 1222 görüntülenme YAZDIR

Nakit giriş ve çıkış prosedürü yeniden düzenlendi

Hasan AKDOĞAN

Dünya Gazetesi / 02.06.2016

Nakit giriş ve çıkışlarına ilişkin işlemlerin nasıl yapılacağı 2015 yılı başında çıkarılan bir genelge ile belirtilmişti. Aradan geçen sürede bu genelgenin kaldırılmasına gerek duyuldu. Yeni uygulamada dikkat çeken noktalar Gürcan Akkoç’un da belirttiği gibi şöyle sıralanabilir; 

Yurt içine nakit girişleri 

• 32 sayılı Karar’ın 17’nci maddesi kapsamında yurt dışından alınan bir krediyi veya 14’üncü maddesi kapsamında; kişisel sermaye niteliğindeki kişisel borçlar, armağan, hediye, bağış, çeyiz, gelin ve güveyin karşı tarafa verdiği para, miras, veraset veya kalan mal ve göçmen işçilerin kendi ülkesindeki borçlarını tasfiyesine yönelik ödemeler ve göçmenlerin varlıkları gibi nakdin, ancak bankacılık sistemi aracılığıyla yurda getirilebileceği, 

• Yolcuların, taşıdıkları nakdin kaynağına ilişkin gümrük idaresine yaptıkları beyanın esas olduğu, getirilerek beyan edilen nakdin yurtdışından alınan bir kredi veya kişisel sermaye hareketi olduğunun beyan edilmesi halinde bu durumun nakit beyan formu ile kayıt altına alınacağı ve nakdin girişine izin verilmeyeceği, 

• Getirilerek beyan edilen nakdin yurtdışından temin edilen krediler ve kişisel sermaye niteliğindeki kıymetler hariç olmak üzere, mal ve hizmet ihracat bedeli, transit ticarete ilişkin kazançlar, yabancı sermaye bedeli veya bankacılık sistemi vasıtası ile getirilenler hariç olmak üzere diğer kaynaklardan temin edilen nakdin gümrük giriş noktalarından yurda getirilmesinin serbest olduğu, 

• Nakit Beyan Formu konusu nakdin, ihracat bedeli veya yabancı sermaye bedeli olarak girişinin yapılabilmesi için; formun “Geliş Sebebi” bölümünde nakdin kaynağının “İhracat” veya “Yabancı Sermaye Bedeli” olduğunun açıkça belirtilmesi gerektiği, 

• Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkında Kanun uyarınca gümrük idaresi tarafından risk analizi ve gümrük personelinin değerlendirmelerine göre örnekleme yoluyla seçilecek yolcudan kaynağı itibarıyla getirilmesi serbest olan bir nakdin beyan edilmesi durumunda bu yolcudan ayrıca üzerinde bulundurduğu nakdin miktarını da açıklamasının istenebileceği, yolcu tarafından yapılan açıklamanın doğru olup olmadığı gümrük idaresince gerçekleştirilecek kontrol suretiyle tespit edileceği, gerekli kolaylığı sağlamayan yolcuların üst,eşya ve araçları Adli Önleme ve Arama Yönetmeliğine göre aranacağı, açıklama istenildiği halde, herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapıldığının anlaşılması halinde, Nakit Açıklama Tutanağı düzenlenip , MASAK’a gönderileceği, ayrıca yolcu tarafından açıklanmayan miktarın %10 tutarında idari para cezası uygulanarak yolcu beraberi tüm nakitin muhafaza altına alınıp 1567 sayılı Kanun gereğince Cumhuriyet Savcılığı’na bildirileceği ve alınacak talimata göre hareket edileceği (3 bin TL farklar hariç ) belirtiliyor. Yurtdışına nakit çıkışı 

• Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgelerde 25.000 Türk Lirası, dövizde ise 10 bin euro ve eşiti efektif üzeri miktarın Nakit Beyan Formu ile gümrük idaresine beyan edilmesinin zorunlu olduğu, 

• Yolcuların üzerlerinde, bagajlarında veya taşıtlarında genelgenin a, b, c , ç , d, e, f maddelerinde yazılı olan nakit bedellerin gümrük çıkış noktalarından çıkarılamayacağı, ancak bu kapsamdaki nakitin bankacılık sistemi vasıtasıyla yurtdışına çıkartılabileceği, 

• Yurt dışına çıkarılan nakdin beyanın doğruluğu gerekirse fiziki olarak kontrol edileceği, 25 bin Türk Lirası, dövizde ise 10 bin euro ve eşiti efektif üzeri miktarın üzerindeki nakdin beyan edilmeden çıkarıldığının veya yanlış ya da yanıltıcı beyan yapıldığının tespiti halinde nakitin gümrük idaresi tarafından muhafaza altına alınıp 1567 sayılı TPKK Kanunu uyarınca Cumhuriyet Savcılığı’na bildirileceği ve alınacak talimata göre hareket edileceği, ayrıca, konu hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na bilgi verileceği, belirtiliyor.