DİR EK SÜRE KULLANIMINDA CEZASIZLIK İÇİN DİKKAT

21.07.2016 HASAN AKDOĞAN- 1151 görüntülenme YAZDIR

DİR ek süre kullanımında cezasızlık için dikkat

Hasan AKDOĞAN

Dünya Gazetesi 14.07.2016

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yeni bir yazı yayınladı. Bölge müdürlüklerine gönderilen bu yazıya göre uygulama şu şekilde olacaktır;

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) sahibi firmaların öncelikle mer’i Dahilde İşleme Rejimi (DİR) mevzuatında yer alan süre uzatımına ilişkin imkanlardan yararlanmasını müteakip Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesi çerçevesinde belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler içerisinde belirtilen işlemleri gerçekleştirmesi gerekiyor.

Bahse konu 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin, belge süresi sonundan sonra gerçekleştirilen işlemler olduğu, bu sebeple mer’i DİR mevzuatında yer alan süre uzatımı için mesnet teşkil etmeyeceği, bu 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler içerisinde işlem gerçekleştirilmesini müteakip mer’i DİR mevzuatında yer alan süre uzatımına ilişkin herhangi bir imkandan yararlanılmasının mümkün bulunmadığı da önceki talimatlarda belirtilmiş bulunuyor. 

Firmaların öncelikle DİR kararında ve bu karara istinaden yayımlanan İhracat: 2006/12 sayılı DİR Tebliği’nde yer alan süre uzatımı ve ek süre imkanlarından yararlanmaları beklenmekte olup, söz konusu tüm süre imkanları tükendiğinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesi hükmünün çalıştırılması gerekiyor.

Bakanlığa vaki muhtelif müracaatlardan; daha evvel defaten uyarılmasına rağmen, belge süresi sona eren firmaların öncelikle 4458 sayılı Kanun’un 241’inci maddesi kapsamında usulsüzlük cezası ödemek suretiyle işlemlerini gerçekleştirmekte oldukları ve aslında belge kapsamında Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesinin tatbikinden önce kullanmaları gereken DİR mevzuatındaki ek süre imkanlarından daha sonra faydalanmaya çalıştıkları gözlemlenmiş bulunuyor.

Bu bağlamda, ihracatçı firmalarımızın, DİR mevzuatında yer alan ilave süre imkanlarını da kullanabilmelerini teminen, sadece ihracat beyannameleri için ekte yer alan taahhütname ile bölge müdürlüklerine başvurabilmeleri; bu çerçevede, Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesi kapsamında firmalar adına işlem gören gümrük beyannameleri ve/veya gümrük beyanname kalemlerinin sistemden silinmesi ve DİR Otomasyon Uygulaması’ndaki "Bu belge, 5070 sayılı Elektronik Imza Kanunu’nun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır." T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek/ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin: Bahadır ERKAN - Daire Başkanı Telefon: 0312 204 52 38 Faks: 0312 204 86 32 E-mail: erkanb@ekonomi.gov.tr Elektronik Ağ: www.ekonomi.gov.tr 2/2 “Belge Açıklamaları” bölümüne söz konusu beyannamelerin/beyanname kalemlerinin DİİB ihracat taahhüt hesabının kapatılmasına ilişkin işlemlerde kullanılmayacağına dair şerhin düşülmesi, gerekiyor. 

Böylece, hem firmaların mevzuatta yer alan ek süre imkanlarından bilinçsiz yararlanmalarının firmalar aleyhine sonuç doğurmasının engellenmesi hem de Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesinin mükerrer tatbik edilmesinin önlenmesi ve uygulamanın kolaylaştırılması bakımından; belge süre sonundan sonra Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesinde belirtilen süreler zarfında gerçekleştirilen ihracat işlemlerinin dahilde işleme rejimi çerçevesinde bir sonuç doğurmayacak şekilde iptal edilmesi ve belgeye mer’i mevzuatta öngörülen ek sürelerin tanınabilmesi imkanı getirilmiştir. Firmaların, 4458 sayılı Kanun’un 241’inci maddesi kapsamı haricinde mevzuattan kaynaklanan belge sürelerini kullandıktan sonra da, söz konusu madde hükmüne istinaden kendilerine tanınan bir aylık ve iki aylık süreler içerisinde işlemlerini tamamlayabilmeleri mümkün bulunuyor.