ANTREPOLAR YENİDEN DİZAYN EDİLİYOR

29.09.2017 HASAN AKDOĞAN- 590 görüntülenme YAZDIR

ANTREPOLAR YENİDEN DİZAYN EDİLİYOR

Hasan AKDOĞAN

Dünya Gazetesi / 28 Eylül 2017

Ağustos ayında Gümrük Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle antrepo açma ve işletme iznine ilişkin aranan şart ve nitelikler yeniden belirlendi.

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü 15 Eylül’de tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bir yazı göndererek söz konusu şart ve nitelikleri yeniden hatırlattı.

Keza; aynı yazıda; antrepo açılış izni aşamasında;

1. Bina ve eklentilerinin depreme dayanaklı ve imar planına uygun olduğunu gösteren yapı ruhsatı veya yerine geçen belgenin,

2. Firmanın en az Gümrük Yönetmeliği’nin 518'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ödenmiş sermaye tutarında olacak şekilde antrepo için düzenlenen yangın sigorta poliçesi veya yangın sertifikasının,

3. Antrepo işleticisi firmaya ilişkin bilgilerin (firma tarihçesi, vergi kimlik numarası, MERSİS numarası, sermaye ve ortaklık yapısı, antreponun bulunduğu yerin koordinatları, faaliyet alanı, web sitesi vb.) yer aldığı dokümanın,

4. Antrepo için düzenlenen acil durum eylem planının,

5. Antrepoda düzenli olarak haşere, böcek, kemirgenlere karşı pest kontrol tedbirlerinin alındığını gösteren belgenin,

6. Antrepoların iş güvenliği uzmanları tarafından denetlendiğini gösteren belgenin,

7. Antrepo işleticisi firmaya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nin,
aranmasını istemiş bulunuyor.

Ayrıca; Antrepo işleticisi firmaya ait kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabının bulunması ve antrepo işleticisi firmanın, gümrük idaresiyle doğrudan bağlantı sağlayabilecek sabit IP adresli en az bir internet hattının bulunmasının da gerektiği belirtiliyor.

Yeni açılacak antrepolar için yukarıda belirtilen şart ve niteliklerinin yanısıra Gümrük Yönetmeliği'nin 80 nolu ekinde belirtilen çok sayıdaki koşulların sağlanması yönetmelik değişikliği ile gündeme gelmişti.

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bu yazısı ile yönetmelik değişikliğinden önce antrepo açma ve işletme izni verilmiş olan antrepoların da belirtilen bilgi ve belgelere (antreponun tipi ve özelliği dikkate alınarak) sahip olması gerektiği anlaşılıyor. Bölge müdürlüklerinin antrepo işleticilerine durumu bildirilerek 2018 yılı Ocak ayı içerisinde yapılacak denetimlere kadar eksikliklerin giderilmesi isteniyor.

Yönetmelik değişikliği ile, akaryakıt antrepoları dahil genel antrepoların 5 yılda bir tüm koşulları sağlayıp sağlamadıklarının idarelerce denetlenmesi gerekiyor.

Bu arada, gerek normal gerekse akaryakıt antrepoları ile ilgili yapılan bu yeni düzenlemelerin yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin raporuna bağlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü; Yönetmeliğin 80 nolu ekinin (k) bendinde Bu raporun aranması gerektiği belirtiliyor. Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu konuya da yazılarında değinmiş olsaydı muhtemelen konuya açıklık gelmiş olacaktı.