KAPANMAYAN GÜMRÜK BEYANNAMELERİ

08.12.2016 HASAN AKDOĞAN- 1242 görüntülenme YAZDIR

Kapanmayan gümrük beyannameleri

Dünya Gazetesi / 8.12.2016

Sayın okurlar, özellikle ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunları dile getirmenin ülke menfaati açısından önem taşıyan bir konu olduğunu belirtmek isterim. Son zamanlarda, damga vergisi ödendiği halde taşra idarelerinin bazılarında beyannamelerin kapatılamadığına şahit oluyoruz. Gümkart uygulaması bulunmayan idarelerde sistem üzerinden kapatma işleminin yapılamadığı anlaşılıyor. İhracat gerçekleşmiş, mallar yurtdışına gitmiş ama beyanname kapatılamıyor. Taşra idareleri ile Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı arasında gereksiz ve ihracatçıyı mağdur eden yazışmalar yapılabiliyor. En azından, adı geçen genel müdürlük 18/11/2016 tarihli bir emirle, bu gibi durumlara da çözüm getirmiş oluyor.

Emirde şöyle deniyor;

Gerek ilgide kayıtlı muhtelif bölge müdürlüklerinin yazıları, gerekse de genel müdürlüğümüzce yapılan incelemeler neticesinde, yapılan teknik düzenlemelerin bir takım sistemsel sorunlara yol açtığı ve söz konusu geçiş döneminde bazı ihracat beyannamelerinin “kapanmış” statüye gelmeleri gerektiği halde “çıkabilir” statüde kaldıkları tespit edilmiştir.

Bu çerçevede idarelerimizin iş yoğunluğu da göz önüne alınarak, geçmişe dönük gerekli incelemenin yapılıp, kapanması gerektiği halde teknik hatadan dolayı açık kalmış ihracat beyannamelerinin belirlenerek kapatılmasını teminen konu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına aktarılmıştır. Bununla birlikte, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yapılan teknik incelemeden bağımsız olarak, ihracatçı firmaların bağlantılarınız gümrük idarelerine yaptıkları başvuruları karşılamak adına, fiili ihracın gerçekleştirildiği tespit edilen ve “kapanmış” statüde bulunması gerektiği halde teknik sebeplerden dolayı “çıkabilir” statüde kalan ihracat beyannamelerinin tutanakla kapatılması da teknik olarak mümkün bulunmaktadır. İhracatçıların mağduriyetlerinin giderilmesi bakımından bu emrin realize edilmesi önem taşıyor. Birde, özellikle kapanmayan ithalat beyannameleri ile ilgili olarak da gümrük ve ticaret müfettişlerinin görüşü doğrultusunda idarelere birbaşka emir veriliyor.

Deniliyor ki; OKSB verilmesi ve yenilenmesi aşamasında, gümrük ve vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığının tespit edilebilmesini teminen, başvuru sahibi firmaya ait açık statüde bulunan beyannamelerden kaynaklı kesinleşmiş kamu alacağı olup olmadığının titizlikle araştırılması hususunda gereğinin yapılması isteniyor.