ŞİRKETLER YYS VE OKS İKİLEMİNDE

03.08.2017 HASAN AKDOĞAN- 612 görüntülenme YAZDIR

Şirketler YYS ve OKS ikileminde

Hasan Akdoğan

Dünya / 3.8.2017

Geçen yıl yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsü’ne (OKS) İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de yapılan düzenleme ile onaylanmış kişi statüsüne ilişkin A, B ve C sınıfı ayrımı 15.08.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kaldırılmıştı.

15.08.2017 tarihi geldi çattı. Geçen sürede 90’a yakın firma Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) alabildi. Büyük çaplı ithalat ve ihracat yapan A ve B sınıfı OKS belgesi sahibi firmaların çok küçük bir bölümü bu sayı.

15.08.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni onaylanmış kişi statüsü kapsamı hak ve yetkilerden faydalanmaya devam etmek isteyen A sınıfı ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin bu belge için başvuruda bulunmaları gerektiği Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yeni bir yazı ile tekraren duyuruldu.

Ancak, bahse konu mevzuat değişikliğinin 15.08.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olması nedeniyle yeni onaylanmış kişi statü belgesi için yapılacak başvuruların da bu tarih itibariyle yapılması gerekmekle birlikte bu durum yetkili bölge müdürlüklerinde aşırı iş yoğunluğuna sebep gerekçesi ile 15.08.2017 tarihinde önce müracaatların yapılmasının önü açıldı. Süre daraldığı için şirketlerin belgeleri hazırlaması ve bunları YGM’lere ibraz etmeleri ve YGM’lerin rapor yazarak Bölge müdürlüğüne iletmesinin sağlanması kuşkusuz zaman alacaktır. Doğal olarak 15 Ağustos’ta bir sıkışma yaşanması beklenebilir. OKS belgesinin sağladığı kolaylıklardan yararlanmak isteyen şirketlerin çok hızlı hareket etmesi gerekiyor. Çok daha önemli avantajlar sağlayan YYS sahibi olmak isteyen şirketlerin başvuruları yüz civarında olduğu anlaşılıyor. Sertifika alma sürecinin uzun olduğu da bir gerçektir. Bölge Müdürlüğü’nün ve Risk Yönetimi Şirketler YYS ve OKS ikileminde GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET HASAN AKDOĞAN hakdogan@akddenetim.com Kontrol Genel Müdürlüğü’nün ve de gümrük ve ticaret müfettişlerinin yerinde yapacakları incelemelerin mantığını bilmek şirketler açısından önem kazanıyor. Bu nedenle, istenenler arasında yer alan danışmanlık işini yapacak kişilerin işin ehli olmasında yarar bulunuyor. En azından doğru sistemin kurulması ve soruların doğru yanıtlanması bakımından 6-7 aylara varabilecek sürenin kısalması mümkün görünüyor.

Şirketlerin OKS ve YYS alma konusunda ikilemi aşmak için çalışmalar yaptıkları bilinmekle birlikte işin detaylarına vakıf olduklarını söylemek mümkün bulunmuyor. En azından büyük çoğunluğu için durum böyle. 85 bin civarında dış ticaretle meşgul şirketin bulunduğunu göz önüne alırsak durum daha iyi anlaşılabilir.