LARA SİSTEMİNDE SÜREÇ BAŞLIYOR

10.03.2016 HASAN AKDOĞAN- 1397 görüntülenme YAZDIR

LARA sisteminde süreç başlıyor

Dünya Gazetesi / 10.03.2016

 

Hasan AKDOĞAN / GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

hakdogan@akddenetim.com

Özellikle ithalat işlemlerinde eşyanın tarifesinin belirlenmesi için gümrük idarelerince istenen tahlil neticeleri oldukça zaman alabiliyor. Süreci hızlandırmak için Gümrükler Genel Müdürlüğü yeni bir program başlatıldığını taşra idarelerine duyurmuş bulunuyor. Bu programın adı Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı (LARA). Program 15 Mart itibarıyla kullanılmaya başlanacak. Bu programın, gümrük laboratuvarlarındaki tahlil işlemlerinin kağıtsız ortamda hızlı, kolay, eksiksiz yürütülmesine, arşivlenmesine, merkez ve taşradan takibine ve verilerin izlenmesine imkan vermesi amaçlanıyor. Keza; programın BİLGE sistemine entegre bir şekilde çalışması planmış bulunuyor. 

LARA vasıtasıyla, tescil edilmiş gümrük beyannamesi muhteviyatı eşyanın muayene memurunca tahlil edilmek üzere laboratuvara sevkinden itibaren tüm işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi amaçlanıyor. Bu programla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın altı gümrük laboratuvarı arasında bağlantı sağlanıyor. Daha önce yapılan analizler ve elde edilen sonuçların görülebilmesine olanak sağlanıyor. Bu şekilde verilerin derlenmesi ve ulaşılabilir kılınmasıyla da işlem sürelerinin kısalması ve değerlendirmelerde yeknesaklık sağlanması amaçlanıyor. 

Programın işletilmesi için, gümrük beyannamelerine ilişkin laboratuvar analizine ihtiyaç hasıl olması durumunda, muayene memuru muayene ekranı altında yer alan laboratuvar işlemleri sekmesindeki bilgileri doldurarak tahlil talebini oluşturması gerekiyor. Keza; bu alanda bulunan belge ekleme sekmesi kullanılarak taranan evrakların (fatura, beyanname, dekont, numune alma tutanağı gibi) BİLGEV2 sistemine eklenmesi gerekiyor. 

LARA programına ilişkin “Lara Kullanın Kılavuzu” Gümrük ve Ticaret Bakanlığı portal sayfasının “Bilge İşlemleri” sekmesinde “Dokümantasyon” başlığı altında yayınlanmış bulunuyor. Mükellefl erin klavuzu incelemeleri kendi yararlarına olacaktır. İthalatçılar, ihracatçılar ve dolaylı temsilcilerinin laboratuvar analizine tabi tutulan eşyalarına ilişkin bilgileri web üzerinden takip edebilmeleri için, “LARA Beyanname Tahlil Sorgulama” adresi de oluşturulmuş bulunuyor. Bu bilgileri, Gümrük Beyannamesinin 14 üncü ve 54 üncü hanelerinde kayıtlı bulunan kişiler görüntüleyebiliyor. 

Şirketlerin, tahlil işlemleri konusundaki şikayetlerinin büyük bölümünün bu yolla önüne geçilmesi yolunda atılan bu adım olumlu sonuçlar doğuracağa benziyor.