NCTS SİSTEMİ SÜREÇLERİNDEKİ RİSKLERE DİKKAT

04.03.2016 HASAN AKDOĞAN- 1177 görüntülenme YAZDIR

NCTS sistemi süreçlerindeki risklere dikkat

DÜNYA GAZETESİ / 03.03.2016

Hasan AKDOĞAN / GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

hakdogan@akddenetim.com

Dış ticaret yapan şirketler aman dikkat, NCTS Sistemi sadece nakliyatçıları yada diğer bazı sektörleri ilgilendirmiyor. Bu sistemin kullanılış işlemlerinde yapılacak hatalar/yanıltıcı işlemler Dış Ticaret şirketlerine büyük sorunlar açabilir. 

NCTS; transit beyanının sunulmasından rejimin ibra edilmesine kadar olan her aşamanın tamamen elektronik ortamda gerçekleştirildiği, gerek gümrük idareleri arasındaki gerekse gümrük idareleri ile ticaret erbabı arasındaki iletişimin elektronik mesajlar ile sağlandığı ve bu şekilde güvenilir ticaret erbabı için önemli basitleştirmelerin uygulandığı bir programdır

NCTS sürecinde yapılan bu tür işlemlerden ithalatçı veya ihracatçı şirketin haberi olmadan işlem yapılabilir mi? Sorusu akla geliyor. Sistemin açıkları varsa yada art niyetlilerin çabaları olursa masum şirketler bunun için nasıl tedbirler alabilir konusu oldukça kırışık görünüyor. Ancak bunu ispat için oldukça mücadele etmek gerekebilir. 

Aman dikkat, süreç çok önemlidir. Mağduriyetlerin ucu kaçakçılıkla suçlanmaya kadar açık bir süreçtir. Şirketler dikkatli bir tarama süreci ile işlemlerini bir nebze risklerden arındırabilirler.

Bu süreçlerle ilgili bazı sorunlar merkeze intikal etmiş görünüyor. Nitekim; Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Risk Analizleri Kontrol Genel Müdürlüğü, bölge müdürlüklerine NTCS sistemi ile ilgili talimatlar göndermiş bulunuyor.

15.02.2016 tarihli talimatta; sadece serbest bölgeden yapılacak transit işlemleri ile sınırlı olmak üzere (hareket gümrük müdürlüğü serbest bölge gümrük müdürlüğü seçilmiş olan beyannameler) NCTS sisteminde TIN numarasından otomatik olarak gelen firma adresinin yükümlüsünce düzeltilmesine imkan sağlayacak düzenlemelerin uygulamaya alındığı belirtiliyor. Bu talimatın bazı sorunları çözdüğü anlaşılıyor.

Keza; 01/02/2016 tarihli talimatta da; Ticari olmayan taşıtlar için açılan NCTS beyannamelerinde U-NET kayıt ve kontrol işlemlerinin iç gümrüklere aktarılması projesi kapsamında NCTS ile Kara Kapıları Taşıt Takip Programı'nın entegrasyonunun gerçekleştirilmiş olduğu belirtiliyor. Ayrıca; verilen her transit beyannamesi için harekette "transit serbest bırakıldı" (REL-TRA) statüye getirilmesi U-NET kayıt işlemlerinin tamamlanması koşuluna bağlandığı belirtiliyor.

Yurtdışında tamir gören ve ithal edilecek parçasının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tamamlanması veya diğer mevzuat hükümleri uyarınca işlemlerinin gerçekleştirilmesi için bir iç gümrüğe teminat altında sevk edilen ve ticari olmayan bazı araçlar da NCTS kapsamında transit beyannamesine konu edilebileceği belirtilerek yapılacak işlemler sıralanıyor.