ÇİN'LE GÜMRÜK ANLAŞMASI YAYINLANDI

18.08.2016 HASAN AKDOĞAN- 1093 görüntülenme YAZDIR

Çin’le gümrük anlaşması yayınlandı

Hasan AKDOĞAN

Dünya Gazetesi / 18.08.2016

hakdogan@akddenetim.com

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması uzun bir aradan sonra nihayet yayınlandı. Önemli bazı noktaları okuyucularla paylaşmakta yarar görüyorum.

Anlaşmanın kapsamı

1. Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesi ile Çin Halk Cumhuriyeti gümrük bölgesinde uygulanabiliyor.

2. İşbu Anlaşma uyarınca tarafların sağlayacağı tüm yardımlar, Gümrük İdarelerinin konuyla ilgili mevzuatına uygun şekilde ve yetki ve mevcut kaynakları dahilinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

3. Tarafların Gümrük İdareleri, gümrük suçlarının önlenmesi, soruşturulması ve bu suçlarla mücadele edilmesi hususlarında işbu Anlaşma’nın hükümlerine uygun olarak birbirleriyle işbirliği ve yardım taahhüt ediliyor.

4. Yardım, kişilerin tutuklanması ya da alıkonulması ya da mülkiyete el konulması ya da diğer Taraf adına gümrük vergi, resim, ceza ya da diğer meblağların tahsil edilmesine yönelik talepleri kapsamıyor.

Yardımın kapsamı

1. Taraflardan birinin Gümrük İdaresi’nin talebi üzerine, diğer Tarafın Gümrük İdaresi, Gümrük vergi ve resimlerinin muntazaman tahakkuk etmesini sağlamak; Eşya kıymetinin Gümrük amaçlı olarak doğru tahakkuku; Eşyanın tarife sınıflandırması ve menşeinin belirlenmesi de dahil olmak üzere gümrük mevzuatının uygulanmasını sağlamada yardımcı olabilecek mevcut tüm bilgilerin iletilmesi taahhüt diliyor.

2. Suçların önlenmesinde yararlı olabilecek kolluk faaliyetleri; özellikle de suçla mücadelede kullanılan özel yöntemler; Suç işlemede kullanılan yeni yöntemler; kollukla ilgili yeni yardım ve tekniklerin başarıyla uygulanmasından kaynaklanan gözlem ve bulgular;  yolcu ve yük işlemlerinin yerine getirilmesinde kullanılan teknikler ve ileri yöntemler, konularında işbirliği yapılması öngörülüyor.

Gümrük soruşturmaları

1. Taraflardan birinin Gümrük İdaresi’nin talebi üzerine, diğer tarafın gümrük idaresi, talepte bulunan tarafın ülkesinde yürürlükte bulunan gümrük mevzuatına karşı suç teşkil eden veya edebilecek olan faaliyetlerle ilgili soruşturma başlatması ve soruşturmayı başlatan tarafın, soruşturmanın sonuçlarını, talepte bulunan tarafın dikkatine sunması gerekiyor.

2. Bu soruşturmalar, talepte bulunulan tarafın devletinin ülkesinde yürürlükte bulunan gümrük mevzuatı gereği yürütülmesi ve karşılıklı fayda bazında, talepte bulunulan Gümrük İdaresi, soruşturmaları kendi hesabına hareket ediyormuş gibi yürütmesi öngörülüyor.

Özellikle Çin’den ithalat yapan şirketlerimizin bu anlaşma hükümlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Keza ihracatçılarımız da.