GEMİ TEDARİKÇİLİĞİNE ÖZEL İLGİ GEREKİYOR

25.08.2016 HASAN AKDOĞAN- 1173 görüntülenme YAZDIR

Gemi tedarikçiliğine özel ilgi gerekiyor

Hasan AKDOĞAN

Dünya Gazetesi / 25.08.2016

hakdogan@akddenetim.com

Çevre dostu, düşük maliyetli ve güvenli olması sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uluslararası ticaretin büyük bir bölümü deniz yolu ile gerçekleştiriliyor. Önemi aşikar olan ‘Kumanyacılık’ olarak da tanımlanan ‘Gemi tedarikçiliği sektörü’, uygulama alanı, ticaret hacmi ve uluslararası deniz hukuku göz önünde bulundurulacak olursa gerçekten özel düzenlemeler ve ilgi isteyen bir sektördür. 

Gemilere tedarikçiler tarafından sağlanan belli başlı hizmetler; 

• Taze sebze-meyve ve gıda ürünleri, donmuş gıda, kuru gıda ve konserve ürünleri, kuzine ve kabin ürünleri, temizlik malzemeleri, bayrak, flamalar ve notik yayınlar, güvenlik, emniyet ve seyir ekipmanları, teknik malzemeler ve makina yedek parçalarını içeren ürünlerin temin edilmesi, 

• Gemilerin teknik bakım ve onarımı, havuzlama ve survey hizmetleri, emniyet ve yangın söndürme ekipmanlarının denetimi ve sertifikalandırma işlemleri, tatlı su, yakıt , kimyasal malzemeler ve boya temini, gaz dolum servisleri, çöp ve atık toplama hizmetleri, ambar temizleme hizmetleri, karina temizliği, ilaçlama servisi gibi hizmetlerinin sağlanması, 

• Gemide veya karada tamir, ana ve yardımcı makine onarımı, yedek parça üretimi yaparak gemideki eksikliklerin giderilmesi, 

• Gemi demiri ve zinciri tedariği, çelik halat, polyester & polipropilen halatlarının temini ve sertifikalandırma işlemleri ve ilgili aksesuarlar ile geminin donatılması. 

Önde gelen gemi tedarik firmalarının kurmuş olduğu ve dünya üzerindeki gemi tedarikçilerinin üyesi olduğu uluslararası bir birlik olan ISSA’ da (International Ship Suppliers Association & Services) Yönetim Kurulu Üyesi’de olan TURSSA-Gemi Tedarikçileri Derneği, sektörün geleceğini daha verimli, kaliteli ve diğer komşu ülkelerle rekabet edebilir hale getirmek amacıyla 2003 yılından bugüne yoğun bir faaliyet yürütüyor. 

Bu sektörde faaliyet gösterenlerin yapması gereken işler 

• Limanlar (ve ikmal noktaları) mevcut şartlarında iyileştirmeye gitmelidir. 

• Şirketler, ihtiyaca zamanında yanıt verebilen , teknik ve yüksek kalite özelliklerine sahip ve şirketin temel prensipleri ile örtüşen ara tedarikçilerle çalışmalıdır. 

• Maliyetleri azaltacak hizmeti ön plana çıkartacak projeler yapmalıdır. 

• Pazarı genişletmek amacıyla farklı yaklaşımlar aranmalıdır.

• Teknolojiden daha fazla yararlanılmalıdır. 

• Rasyonel yatırımlar (antrepolar- soğuk hava depoları vb) yapılmalıdır. 

• Kurumlarımızın işleyişi uluslararası işleyişler ile entegre hale getirilmelidir. 

Sektörün resmi makamlardan beklentileri 

• 7/24 ikmal yapılabiliyor. 7/24 işlem yapılmalı 

• Gümrüklerde yaşanan mesai sorunu ortadan kaldırılmalı. 

• Sektör karşılaşılan prosedür sıkıntılarından arındırılmalı. 

• Kontrol mekanizması ticareti yavaşlatmayacak şekilde işletilmeli, teknolojiden daha fazla yararlanılmalı. 

• Bir ikmal merkezi olmalı (uygun lokasyonlarda yatırım teşvikleri verilmelidir. 

• Haksız rekabet koşullarının önlemesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

• Kötü niyetliler için ilave önleyici kontrol mekanizmaları oluşturarak önlem alınmalıdır. 

Sektörün sorunları açısından ivedilik taşıyan konu mesai ve yolluk sorunu olarak gözüküyor. Keza; normal ihracatçıların yararlandığı prim iadesinden bu söktörün yarralanmasının sağlanması için Ekonomi Bakanlığı’nın acilen düzenleme yapması gerekiyor. 

DEÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Bilgin’nin verdiği bu bilgilerin herkes tarafından değerlendirilmesinde ülkemiz açısından yarar görünüyor.