YURT DIŞI BORÇLANMA PRİMLERİ VERGİ MATRAHINDAN İNDİREBİLİR Mİ?

23.12.2019 Dr. Resul KURT- 925 görüntülenme YAZDIR

YURT DIŞI BORÇLANMA PRİMLERİ VERGİ MATRAHINDAN İNDİREBİLİR Mİ?

Dr. Resul KURT

Dünya Gazetesi 23.12.2019

Gurbetçi vatandaşlarımızın yurt dışı borçlanması yoluyla eksik prim gün sayılarını tamamlayarak emekli olabilmeleri mümkündür.

Türk vatandaşlarının yurt dışında geçen belirli sürelerinin borçlandırılarak Türkiye sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarında geçmiş hizmet gibi değerlendirilmektedir. Yurt dışı borçlanmasından yararlanabilmek için;
- Türk vatandaşı olmak,
- Belirli nitelikte yurt dışı süreleri bulunmak,
- Yurt dışı sürelerini belgelendirmek,
- Hizmet borçlanması için yazılı istekte bulunmak şartları vardır.

Türk vatandaşlığında geçmeyen yurt dışı süreleri borçlandırılmamaktadır. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden sigortalılar hariç, borçlanma başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmayanların borçlanma talepleri reddedilmektedir.

Sözleşmeli ülkede çalışan, sözleşmesiz ülkede çalışan, gemide çalışan, ev kadını olanlar yurt dışı borçlanması için gerekli belgeleri ibraz ederek yurt dışı borçlanması yapabilecektir.
Borçlanmaya esas kazanç miktarının seçimi gurbetçi vatandaşın tercihine bağlıdır.
Yurt dışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihinde belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32'sidir. Hangi tutar üzerinden ödeme yapacağına kişi kendisi karar vermektedir. Asgari ücret yerine, daha yüksek bir tutar üzerinden yurt dışı borçlanması ödenmesi emekli aylığını da artıracaktır.

2020 yılı Ocak ayında asgari ücret artacağından dolayı 2019 yılı içinde yurt dışı borçlanması yapılması maliyet avantajı sağlayacaktır.

Emekli olmak için yurt dışı dahil, sigortalı çalışılan işten çıkılması ardından da emeklilik dilekçesi verilmesi gerekir. Yurt dışında çalışması devam edene emekli maaşı bağlanmaz.
Yurt dışı borçlanması yaparak emekli olanlar Türkiye’de Sosyal Güvenlik Destek Primi’yle çalışırlarsa emekli maaşları kesilmez.

Yurt dışı borçlanması yaparak emekli olanlar Türkiye’de şirket ortağı olarak ya da kendi adına bir iş yeri açarak ticaretle uğraşmaları durumunda emekli oldukları için Bağ-Kur primi ödemezler ayrıca 29.02.2016 tarihinde yapılan yasal değişiklik ile maaşlarından yüzde 10 oranında kesilen SGDP de kesilmez.

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, ücretliler, borçlanma amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yaptıkları prim ödemelerini, vergi matrahından indirebiliyor. Ücretten kesilmek suretiyle ödenen borçlanma primleri, miktarına ve oranına bakılmaksızın, kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak gösterilebiliyor.

Ödeme toptan yapılmışsa, ödenen tutara ulaşıncaya kadar, ücretlerin vergiye tabi tutarından indirim yapılabiliyor. Vergi indiriminden yararlanabilmek için askerlik borçlanmasına ilişkin ödeme belgesinin işverene verilmesi gerekiyor. Belge işverene ibraz edildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmadan ödenen tutarın tamamı kazançtan indirilebiliyor.

Yurt dışı hizmet borçlanması kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na toptan ödediğiniz primlerin, ödeme yapılan tutara ulaşılıncaya kadar ücretlerinizin vergiye tabi tutarından indirilmesi mümkün bulunmaktadır.