ITHAL OYUNCAKLARIN DENETIMI NASIL YAPILIYOR?

31.03.2016 HASAN AKDOGAN- 3055 görüntülenme YAZDIR

Ithal oyuncaklarin denetimi nasil yapiliyor?

Hasan AKDOGAN

Dünya Gazetesi 31.03.2016

[email protected]

Oyuncaklarin hepimizin hayatinda önemli yeri vardir. Özellikle ucuz oyuncaklarin çocuklarimiz açisindan dikkatle seçilmesi gerekiyor. Gerçi, resmi kurumlar bunun denetimini yapiyor ama yine de bilinmedik çok nokta bulunuyor. Oyuncaklarin ithalat denetimi kapsaminda Ürün Güvenligi ve Denetimi Tebligi yayinlandi. Buna göre; Oyuncaklarin ithalat denetimiyle ilgili tüm islemlerin Dis Ticarette Risk Esasli Kontrol Sistemi üzerinden ve risk analizine göre yapilacagi anlasiliyor.

Ithalat yapmak isteyen firmalarin, öncelikle elektronik ortamda kendilerini tanimlamalari gerekiyor. Denetimler ise gümrük beyannamesinin tescili öncesinde basliyor. Bunun için firma basvuru yapiyor(kapsam disi olanlar hariç)

Basvuru üzerine, TAREKS tarafindan firmaya, bir basvuru numarasi veriyor.

Firmalarin beyan ettigi bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS araciligiyla yapilacak risk analizine göre belirleniyor. Risk analizinde kullanilacak kriterler, gerektiginde Gümrük ve Ticaret Bakanligi ve ilgili diger taraflarin da görüsü alinarak, Ekonomi Bakanliginca belirleniyor.

Fiili denetime yönlendirilen ürünler için ilgili belgeler, firma adina yetkilendirilen kullanici tarafindan basvuru günü dâhil iki is günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yükleniyor. 

Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykirilik tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam disi oldugunun tespiti durumlarinda, ürünün ithal edilebilecegine dair TAREKS referans numarasi olusturuluyor.

Ilgili mevzuata aykirilik tespit edilmesi veya ithalatçidan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandiriliyor ve sonuç TAREKS’te ilan ediliyor.

Ürünün ithal edilebilecegine dair 15 haneli TAREKS referans numarasinin gümrük beyannamesinin 44 numarali hanesine firma tarafindan kaydedilmesi zorunlu tutuluyor. 

Ithalatçi, bu teblig kapsaminda denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettigi bütün ürünlerin her halükârda Oyuncaklar Hakkinda Yönetmelik dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasindan sorumludur.

Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarasi olusturulmasi, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli oldugu anlamina da gelmiyor.

Teblige aykiri hareket edenler ile yanlis veya yaniltici beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar cezalandiriliyor.

Piyasa gözetimi ve denetimi Gümrük ve Ticaret Bakanligi sorumlulugunda bulunan oyuncaklardan devlet mali haline gelmis bulunanlarin satilabilmesi için mutlaka yetkili laboratuvarlarda analizlerinin yapilmasi ve analiz sonuçlarina göre tasfiyesinin yapilmasi öngörülüyor.