7326 SAYILI KANUNLA İHDAS OLUNAN YAPILANDIRMA KONUSUNDAKİ MEVZUAT

20.07.2021 2775 görüntülenme

7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI (...) KANUNU İÇİN TIKLAYINIZ

7326 SAYILI KANUNUN UYGULAMASINA İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL TEBLİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ YAPILANDIRMAYA DAİR 2021/1 SAYILI İÇ GENELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

7326 SAYILI KANUNUN 10. MADDESİNİN 6. FIKRASINA (ARAÇ MUAYENELERİNE) DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:1) İÇİN TIKLAYINIZ 

GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

SGK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN GENELGE İÇİN TIKLAYINIZ

BEYAN EDİLMEMİŞ GELİR VE KAZANÇLARIN 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA PİŞMANLIKLA BEYANI HAKKINDA GİB BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ 

KESİNLEŞMİŞ, DAVA AŞAMASINDA VEYA İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ BORÇLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN GİB BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ  

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ KONUSUNDA GİB BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA GİBİ BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ

YAPILANDIRMA KANUNUNUN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HÜKÜMLERİ HAKKINDA GİB REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ