SERBEST BÖLGELER KANUNU VE BAZI KANUN VE KHK'LARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI MECLİSE SUNULDU

21.03.2016 1053 görüntülenme

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI :

Tasarı ile, serbest bölgelerin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin birtakım düzenlemelerin yapılması; Türkiye İhracatçılar Meclisinin ve İhracatçı Birliklerinin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğu hususunun tanımlanması ve bunun gerektirdiği mevzuat değişikliklerinin yapılması ayrıca Birlik Genel Kurulunun görevlerine ve sektör kurullarının oluşumuna, İhracatçı Birliklerinin gelir-gider oranlarına ilişkin çeşitli değişikliklerin yapılması; Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda 5910 sayılı Kanun'un Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olma statülerine uygun hale getirilmesi; Ekonomi Bakanlığının yurt dışı teşkilatına ilişkin bazı değişikliklerin yapılması; 637 sayılı KHK'da yapılan değişiklikle, ihracata yönelik Devlet yardımları kapsamında Destekleme ve İstikrar Fonundan verilen krediler ile destek ödemelerinden fazla/yersiz yararlananlardan bu tutarların 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tahsiline ilişkin hususların düzenlenmesi öngörülmektedir. Tasarı metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ