Katma Deger Vergisi Genel Uygulama Tebliginde Degisiklik Yapilmasina Dair 5 Seri No.lu Teblig Resmi Gazete’de Yayimlandi.

01.01.0001 1458 görüntülenme


5 SERI NO'LU KATMA DEGER VERGISI GENEL UYGULAMA TEBLIGINDE DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIG

Resmi Gazete Tarihi: 11/02/2016
Resmi Gazete No: 29621

MADDE 1 –  26/4/2014 tarihli ve 28983 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan KDV Genel Uygulama Tebliginin (II/B) kisminin 9 uncu bölümünden sonra gelmek üzere asagidaki bölüm eklenmis ve bu bölümden sonra gelen bölüm numarasi teselsül ettirilmistir.

10. Türkiye Kizilay Dernegine Yapilan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kizilay Derneginin Teslim ve Hizmetlerinde Istisna

10.1. Kapsam

3065 sayili Kanunun 13 üncü maddesine, 15/4/2015 tarihinde yürürlüge girmek üzere 6639 sayili Bazi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanunla (h) bendi eklenmistir.

Bu hükme göre, 15/4/2015 tarihinden itibaren;

- Türkiye Kizilay Dernegine tüzügünde belirtilen amaçlarina uygun olarak afet yönetimi ve yardimlari, barinma, beslenme, sosyal yardimlar, toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararasi insancil hukuk ve uluslararasi Kizilay-Kizilhaç Hareketi faaliyetleri, savas veya olaganüstü hâllerdeki görevleri ile kan, saglik, göç ve mülteci hizmetlerini (siginmaci hizmetleri dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler kapsaminda yapilan teslim ve hizmetler,

- Türkiye Kizilay Derneginin ulusal ve uluslararasi isbirlikleri, uluslararasi mensubiyet ve üyelikleri, Birlesmis Milletlere bagli kurum ve kuruluslar ile uluslararasi akreditasyonu olan yardim kuruluslariyla yürüttügü insani yardim faaliyetleri kapsamindaki teslim ve hizmetleri

istisna kapsamina alinmistir.

Türkiye Kizilay Dernegine yapilan teslim ve hizmetler ile Türkiye Kizilay Derneginin teslim ve hizmetlerine yönelik istisna uygulamasi Kanun maddesinde sayilan islemlerle sinirli olup, bunlar disindaki islemlerde genel hükümlere göre KDV uygulanir.

Türkiye Kizilay Derneginin, söz konusu istisna hükmünde belirtilen faaliyetleri ile dogrudan ilgili olmayan mobilya, mefrusat ve benzeri demirbaslar ile binek otomobili, minibüs, otobüs ve benzeri araç alimlari, idari bina, tesis ve teçhizatinin temini, insasi, kurulmasi ve iletilmesine yönelik mal ve hizmet alimlari istisna kapsaminda degerlendirilmez. Istisna kapsaminda degerlendirilmeyen bu alimlara iliskin yedek parça, yakit, tadil, bakim, onarim masraflari ile idari hizmet birimlerinin tadil, bakim, onarim, isitma, elektrik, su, dogalgaz giderleri için de istisna uygulanmaz. Öte yandan, her türlü büro malzemesi ve kirtasiye alimlari, istisna hükmünde belirtilen faaliyetler ile dogrudan ilgili olmayan yiyecek, giyecek, temizlik malzemeleri alimlari ile hizmet teminleri istisna kapsaminda yer almamaktadir.

Örnek 1:  Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezinin, kan hizmeti ile ilgili bina tesislerinin ve teçhizatinin insasi, kurulmasi ve isletilmesine iliskin mal ve hizmet alimlari istisna kapsamindadir. Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezinde alinan veya saklanan kan ile ilgili laboratuar hizmeti, tasima hizmeti, tibbi atik toplama hizmeti gibi hizmet alimlari da KDV’den istisnadir.

Ancak, Kan Hizmetleri Genel Müdürlügünün tasinmaz, mobilya, demirbas, araç ve benzeri alimlari ile bunlara iliskin tadil, bakim, onarim hizmetleri ve yakit alimlari istisna kapsaminda degerlendirilmez.

Örnek 2:  Kan Hizmetleri Genel Müdürlügünün mobil kan alim faaliyetlerinde kullanmak üzere satin alacagi mobil kan bagisi toplama otobüsü alimi, bu otobüsün içinin kan alma ve saklamaya uygun hale getirilmesine yönelik mal ve hizmet alimlari KDV’den istisnadir.

Örnek 3:  Kan bagis merkezinin, kan bankaciligi hizmeti kapsaminda kan bagisçisini bilgilendirme formu, kan bagisi ekiplerinde kullanilmak üzere brosür, afis vb. malzemelerin basimi hizmeti alimi istisna kapsamindadir.

Örnek 4: Bölge afet yönetimi müdürlügünün, afetlerde kullanilmak üzere mobil mutfak, afet konteyneri alimi ile bunlarin tasinmasi, kurulmasi hizmeti alimi istisna kapsamindadir.

10.2. Istisnanin Uygulanmasi

3065 sayili Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fikrasinin (h) bendinde yer alan düzenleme tam istisna mahiyetindedir. Türkiye Kizilay Dernegi, istisna kapsaminda temin edecegi mal ve hizmete iliskin liste ile birlikte bagli oldugu vergi dairesine basvurur. Bu basvuru vergi dairesi tarafindan degerlendirilerek mal ve hizmet alimlarinda istisna uygulanacagina iliskin istisna belgesi (EK:22) Türkiye Kizilay Dernegine verilir ve mal ve hizmet listesi onaylanir. Türkiye Kizilay Derneginin subelerinin istisna kapsaminda temin edecegi mal ve hizmetlere iliskin basvuru, bu subelerin muhtasar beyanname yönünden bagli olduklari vergi dairelerine yapilmasi halinde, istisna belgesi bu vergi dairelerince verilir. Vergi dairesinden alinan istisna belgesi ve onayli liste Türkiye Kizilay Dernegi tarafindan saticilara ibraz edilerek istisna uygulanmasi saglanir. Satici firma bu istisna belgesi ve eki listeyi 213 sayili Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklar.

Istisna kapsamindaki mallarin ithalat yoluyla temin edilmesi halinde, istisna belgesi ve eki onayli liste ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek suretiyle istisnanin uygulanmasi saglanir.

Türkiye Kizilay Derneginin istisna kapsamindaki teslim ve hizmetlerinde ise KDV hesaplanmaz.

Istisna uygulanan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV, saticilar tarafindan indirim konusu yapilabilir. Indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV iade edilir.

10.3.Müteselsil Sorumluluk

Türkiye Kizilay Derneginin mal ve hizmet alimlarinda istisna kapsaminda islem yapilabilmesi için, teslim ve/veya hizmetin istisna kapsaminda olduguna iliskin istisna belgesi ve mal ve hizmet listesinin saticiya ibraz edilmesi sarttir.

Saticilarin bu belge ve liste olmadan istisna uygulamalari halinde, istisna uygulamasi nedeniyle ziyaa ugratilan vergi, ceza, zam ve faizlerden saticilar ile birlikte Türkiye Kizilay Dernegi de müteselsilen sorumludur.

Islemin, istisna için açiklanan sartlari bastan tasimadigi ya da sartlarin daha sonra ihlal edildiginin tespiti halinde, ziyaa ugratilan vergi ile buna bagli ceza, faiz ve zamlar, Türkiye Kizilay Derneginden aranir.

10.4. Beyan

Bu istisna kapsaminda KDV hesaplanmayan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin gerçeklestigi döneme ait KDV beyannamesinde yer alan "Istisnalar-Diger Iade Hakki Doguran Islemler" kulakçiginin, "Tam Istisna Kapsamina Giren Islemler" tablosunda 324 kod numarali satirinda beyan edilir.

Beyan edilen satirin "Teslim ve Hizmet Tutari" sütununa istisnaya konu teslim ve hizmetlerin KDV hariç tutari, "Yüklenilen KDV" sütununa bu teslim ve hizmetlere iliskin alim ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutari yazilir. Iade talep etmek istemeyen mükellefler, "Yüklenilen KDV" sütununa “0” yazmalidir.

10.5. Iade

Bu istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde asagidaki belgeler aranir:

- Standart iade talep dilekçesi.

- Istisnanin beyan edildigi döneme iliskin indirilecek KDV listesi.

- Iade hakki doguran isleme ait yüklenilen KDV listesi.

- Iadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu.

- Satis faturalari listesi.

- Vergi dairesinden alinacak istisna belgesi ve eki listenin örnegi.

10.5.1. Mahsuben Iade

Mükelleflerin bu istisnadan kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukaridaki belgelerin ibraz edilmis olmasi halinde miktarina bakilmaksizin vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

10.5.2. Nakden Iade

Mükelleflerin bu istisnadan kaynaklanan ve 5.000 TL’yi asmayan iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. Iade talebinin 5.000 TL’yi asmasi halinde asan kismin iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.”

MADDE 2 – Ayni Teblige ekte yer alan EK:22 eklenmistir.

MADDE 3 –  Bu Teblig, yayimi tarihinde yürürlüge girer.

MADDE 4 –  Bu Teblig hükümlerini Maliye Bakani yürütür.