HAZIR BEYAN SİSTEMİNE İLİŞKİN 470 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

01.01.0001 1062 görüntülenme

25/02/2016 tarihli 29635 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 470 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, 2012 yılından itibaren uygulanmakta olan Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sisteminin kapsamı genişletilerek gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin bu gelirlerine ilişkin beyannamelerinin önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan Hazır Beyan Sistemine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.