TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU TASARISI

12.08.2016 1391 görüntülenme

Teslimsiz taşınır rehin hakkının kullanımının yaygınlaştırılması, rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması, rehnin paraya çevrilmesinde altentaif yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ve rehin hakkının tesis usulü ile üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebilmesini düzenleyen TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU TASARISI'na ulaşmak için TIKLAYINIZ