GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TRANSFER FİYATLANDIRMASI GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN TEBLİĞ TASLAĞINI YAYIMLADI

19.03.2016 1011 görüntülenme

Hazırlanan 3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı’nda; 18.11.2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde yapılan değişikliklere yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için TIKLAYINIZ